วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความคิดสะกิดใจ(12)มรณกรรมอันงดงาม

เพิ่งหลุดพ้นจากมีดหมอผ่าศีรษะ
นอนเดียวดายในห้องเพียงคนเดียว

1
เรามองภาพเจดีย์ซึ่งติดไว้ที่ผนังห้อง
จำได้ว่ารูปนี้ถ่ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพิ่งหัดถ่ายภาพเป็นครั้งแรกด้วยกล้องราคาแพง
รู้สึกภูมิใจ พอใจยามพื่อนฝูงเอ่ยชมเชยความสามารถ
จึงนำไปให้ร้านถ่ายรูปช่วยขยายแล้วใส่กรอบหรูเพื่ออวดผู้มาเยี่ยม
แต่วันนี้นอนดูมองเห็นมุมเล็กๆ ความคิดแวบขึ้น
จิตหดหู่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่

2
นึกถึงกลอนบทหนึ่งของสุนทรภู่
ท่านเขียนไว้ในนิราศภูเขาทอง

ถึงองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก
เผยอแยกยอดสุดก็หลุดหัก
โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก
เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น

3
มองภาพเจดีย์อันเป็นวัตถุสวยงามเห็นเป็นความจริง
หันกลับมามองตัวเราบ้าง
ผมที่เคยดกดำบัดนี้เริ่มหงอกขาวเป็นหย่อมๆ
เนื้อหนังที่เคยเต่งตึงครัดเคร่งบัดนี้ย่อนยานไป
เคยก้าวเดินกระฉับกระเฉงบัดนี้ต้องค่อยๆ ก้าวเดินทีละก้าว
เคยขบเคี้ยวอาหารรสชาติอร่อยบัดนี้ไม่ต้องเพราะเป็นอาหารเหลว
สติปัญญาความคิดที่เคยว่องไวบัดนี้ต้องค่อยๆ ทบทวนแล้วจึงตัดสินใจ

4
รูปวัตถุเจดีย์สูงตระหง่านที่เคยงามสง่าเสื่อมโทรม
ร่างกายเราที่เป็นรูปสสารตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าทั้งสอง
อยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน
กาลเวลาไม่ลำเอียงแยกแยะว่าสัตว์หรือสิ่งของ
ความเสื่อมมีปรากฏให้เห็นถ้ามองด้วยปัญญา
ไม่มีอะไรมั่นคง ยืนยงอยู่ได้
ความเสียใจ เสียดาย ความเป็นทุกข์ย่อมมาเตือนไม่ช้าก็เร็ว
ความมั่นคง ยั่งยืน รักนั้นนิรันดรที่กล่าวขานกัน
เป็นความหลงผิด หลงทิศ ผิดทางจากความเป็นจริง
ไม่มีอะไรในโลกนี้ “นิรันดร” หรอก...เพื่อนเอ๋ย

5
มรณกรรมอันงดงามไม่เคยปรานีใคร
ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วโทษละเว้นไม่มี
ซ่อนตัวคอยทำลายผู้หลงทีละนิดวันละหน่อย
ถึงบางคนจะรู้ตัว คอยระวังแก้ไขทุกวันก็ตาม
ก็ไม่สามารถเอาชนะมรณกรรมอันงดงามนี้ได้

6
เราพยายามไม่เชื่อมั่นอะไรๆ ในโลก
แต่ก็ยากนักหนา
เพียรพยายามมาเก้าปีเข้านี่แล้ว ยังไปไม่ถึงไหน
ตัณหาและทิฏฐิยังแน่นหนึบในจิต
เรารู้ ไม่ใช่ไม่รู้ และสู้กับมันทุกวัน

7
รูป คือร่างกายของคนวัตถุสิ่งของนั้น ไม่เที่ยงแท้
เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์นั้น ไม่เที่ยงแท้
สัญญา คือจำได้ในรูป เสียง กลิ่นรส สัมผัสนั้น ไม่เที่ยงแท้
สังขาร คือความคิดปรุงแต่งให้ดีให้เลวนั้น ไม่เที่ยงแท้
วิญญาณ คือจิตรับรู้อารมณ์สุขหรือทุกข์นั้น ไม่เที่ยงแท้
เราคงฝึกฝนจิตไม่เข้มแข็งพอจะต่อสู้
จิตเราจึงมีความทุกข์ เพราะถูกกิเลสครอบงำ เบียดเบียน

8
เราจำคำแปลภาษาบาลีไว้พร้อมเพื่อใช้งาน 3 อย่าง
ใช้เมื่อไปรดน้ำศพญาติสนิทมิตรสหาย
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3
ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ
ใช้เมื่อทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล
นามรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
และใช้เมื่อเวลาเผาศพ
กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้

9
คนเราเมื่อมีโอกาสเกิดเป็นคน
จงอย่าเกิดโดยเปล่าประโยชน์
ก่อนตายรีบเร่งขวนขวายทำประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้มากเถิด

โสดาบัน

โดย sodaaban

 

กลับไปที่ www.oknation.net