วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการสื่อผสม "เมืองจมน้ำ" เอาตัวรอดอย่างไร เมื่อภัยมา


ภายในหอศิลป์กรุงเทพในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงของการจัดนิทรรศการต่าง ๆ จนเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับ "มหาอุทกภัย" ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการสื่อผสม "น้ำขึ้นให้รีบแจว" ที่ชั้น ๓ หรือ "กำเนิด ณ โลภี" นิทรรศการภาพถ่ายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ชั้น ๙ แต่อย่าไงรก็ดี นิทรรศการสื่อผสม "เมืองจมน้ำ" ที่จัดขึ้นที่ชั้น ๖ ก็เป็นนิทรรศการที่น่าสนใจ เป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยการดำรงชีวิตอยู่ในเมืองที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฟ้า ปลากินดาว อย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ ได้พานพบกันมาแล้ว

เมืองจมน้ำ จะให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ การดำรงอยู่ และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมหรือภัยพิบัติอืน ๆ การเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ และอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ในการดำรงชีวิตในสถานการณ์คับขัน

สื่อผสมประเภทต่าง ๆ ในงานนิทรรศการ

กบ ฝนตก และน้ำท่วม

เรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก และวิธีการใช้

วิดิทัศน์ เรื่อง วาตะภัย และแผ่นดินไหว

ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอย่าลืมแวะเข้าไปชมกันนะค่ะ เผื่อว่าบางที ท่านอาจได้ใช้ในมหาอุทกภัยหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ ^^

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net