วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกอาสาฯ :: The Story of Asa ตอนที่ ๑ ยุทธการป้องเมือง - ความรู้คู่วิกฤต


นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม "บันทึกอาสาฯ :: The Story of Asa" เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจที่ถูกจัดแสดงอยู่ในหอศิลปกรุงเทพฯ ขณะนี้ บันทึกอาสาฯ เป็นเรืองราวเกี่ยวกับเหล่าบรรดาจิตอาสาที่ได้ร่วมมือร่วมแรงกันในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในมหาอุทกภัยที่ผ่านมา

ด้วยการนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้ในการช่วยเหลือในครั้งนั้น ทำให้เราผ่านวิบัติภัยเหล่านั้นมาด้วยกันได้ นิทรรศการฯบันทึกอาสาฯ ถูกจัดแสดงอยู่บริเวณ ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ ร่วมกับนิทรรศการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ โดยจัดแบ่งออกเป็น ๙ หมวดหมู่ ดังนี้

- ยุทธการป้องเมือง
- ความรู้คู่วิกฤต
- เรารอดเพราะพลังน้ำใจ
- เพื่อเพื่อนสี่ขา
- ผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ
- ปัจจัยยังชีพ อยู่เพื่อสู้
- ศิลปอาสาเพื่อผู้ประสบภัย
- EM Ball
- คืนชีวิตหลังภัยพิบัติ

ชื่อภาพ :: สันทราย
โดย สกลยุทธ มธุรประทีป

ชื่อภาพ :: ป้ายังไม่เหนื่อย
โดย สกลยุทธ มธุรประทีป

ชื่อภาพ :: Together We Can อาสาสมัครช่วยกันแพ็คถุงกระสอบทราย เพื่อสร้างแนวคันกั้นน้ำ บริเวณคลองหกว่า สายล่าง เขตสายไหม กทม.
โดย อภิรักษ์ โกษะโยธิน

ชื่อภาพ :: จากค่ำ ย่ำรุ่ง
โดย สกลยุทธ มธุรประทีป

ชื่อภาพ :: กิจของสงฆ์ 2554
โดย จตุพล สายหยุด

ชื่อภาพ :: ขนทรายเข้าวัด
โดย จตุพล สายหยุด

ชื่อภาพ :: ฮุย เล ฮุย
โดย สกลยุทธ มธุรประทีป

ชื่อภาพ :: ด้วยใจ
โดย สกลยุทธ มธุรประทีป

ชื่อภาพ :: อาสา
โดย พีรพัฒน์  วิมลรังครัตน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ ๑ ยุทธการป้องเมือง - ความรู้คู่วิกฤต
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/02/04/entry-1

ตอนที่ ๒ เรารอดเพราะพลังน้ำใจ, เพื่อเพื่อนสี่ขา, สื่อสารอย่างไร ยามภัยพิบัติ และปัจจัยยังชีพ อยู่เพื่อสู้
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/02/04/entry-2

ตอนที่ จบ ศิลปอาสาเพื่อผู้ประสบภัย, EM Ball, คืนชีวิตหลังภัยพิบัติ
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/02/05/entry-1

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net