วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฉั น เ ลื อ ก เ จ้ า..เ ข ล า เ ลื อ ก โ จ ร.......!!
๐ เจ้า...นัยพระเนตรเปี่ยมเมตตา ท้นอาทร

โจร...นัยแววตารุ่มร้อน อกุศล

เจ้า...ทรงพัฒนาเพื่อประชาชน

โจร...มันเป็นแต่ปล้นเพื่อตนเอง


๐ เจ้า...ทรงนําทางความเป็นอยู่..อันรู้พอ

โจร...นําแต่ความขี้ฉ้อ..ตะกลามเก่ง

เจ้า...ทรงกล่อมโลกให้อ่อนหวานผ่านบทเพลง

โจร...มันกุมเหงทรามปรากฏด้วยบทพาล


๐ เจ้า...ทรงสร้างความสามัคคีเป็นศรีประเทศ

โจร...มันสร้างแต่ผองอาเพศให้ร้าวฉาน

เจ้า...สร้างคนด้วยทุนพระราชทาน

โจร...ใช้ทุนสามานย์ทําร้ายไทย


๐  เจ้า...แผ่ร่มเงาโอบหนทุกชนชั้น

โจร...เห็นสําคัญเพียงคนจํานนให้

เจ้า...คู่แผ่นดินเป็นเลิศรุ้งขวัญกรุงไกร

โจร...ความจัญไรที่มันแทนคุณแผ่นดิน


๐  ฉัน...ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมิรู้หาย

เขลา...ยอมเป็นควายให้โจรขี่..ยํ่ายีถิ่น

ฉัน...กราบด้วยเห็นความรักแห่งจักริน

เขลา...ทรามเหมือนสิ้นพ่อแม่เตือน..จึงเหมือนโจร
.................................

..เพลงผ้า..

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี และครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือน ค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net