วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการดูนกของ American Birding Association Code of Ethics


ช่วงนี้การดูนก ถ่ายรูปนก ได้รับความนิยมมากขึ้น … ในขณะเดียวกันก็มีวิถีทางในการปฏิบัติจากบุคคลต่างๆ ทั้งแต่ละบุคคล หรือกลุ่ม ในรูปแบบที่แตกต่างกัน จนอาจจะเป็นประเด็นทางความคิด ความเชื่อ ที่ขัดแย้งกันขึ้นมา

วันนี้ … ถือโอกาสนำบทความที่แปลมาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันของฝรั่งมาเผยแพร่ … จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างไร ก็โปรดใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยค่ะ

จริยธรรมในเรื่องการดูนกและถ่ายภาพนก

คุณเคยรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดไม๊คะ เมื่อมีเสียงกระดิ่งที่ประตูหรือเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในตอนที่คุณกำลังจะนั่งลงรับประทานอาหารเย็นพอดี หรือในตอนที่คุณกำลังจะล้มตัวลงนอน?

ในขณะที่เสียงแค่ทำให้เรารำคาญ แต่การรบกวนในขณะที่นกกำลังป้อนหรือกำลังทำรังนั้นอาจจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงสำหรับนกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการรบกวนเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ซึ่งมักจะพบเห็นได้เป็นประจำในเขตที่มีคนจอแจ เช่นที่ชายหาด หรือธารน้ำต่างๆ

เมื่อนกที่กำลังทำรังถูกบังคับให้บิน มันอาจจะทิ้งไข่หรือลูกนกให้เผชิญกับอุณหภูมิที่อาจจะเป็นอันตราย หรือตกเป็นเหยื่อของนักล่าก็ได้

สำหรับนกอพยพนั้น มันอาจจะหิวและเหนื่อยอ่อนจากการบินมาในระยะทางที่แสนไกล – มันต้องการพักและกินอาหาร

และด้วยการมีจิตสำนึกและความเอื้ออาทร นักดูนกสามารถที่จะปกป้องบรรดานกที่เขารักที่จะเฝ้าดูได้

ลองพิจารณาประเด็นเหล่านี้ดูนะคะ

 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่นกทำรังอย่างหนาแน่นหรือบริเวณที่พักของนกน้ำ – การใช้กล้องแบบสโคปน่าจะดีกว่าการใช้กล้องสองตา

 • เดินดูกลุ่มนกบนชายหาด จะดีกว่าบังคับให้นกต้องบิน

 • นั่งดูหรือก้มตัว เพื่อให้ดูเหมือนว่าตัวคุณเล็กๆกว่าความเป็นจริง

 • พยายามเคลื่อนตัวช้าๆและสม่ำเสมอ จะดีกว่าเคลื่อนตัวเร็วๆและกระจัดกระจาย

 • หากดูนกจากรถ ควรจะอยู่ในรถให้นานที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ ด้วยรถจะทำหน้าที่เสมือนบังไพร และนกก็จะไม่ค่อยบินหากมันไม่คิดว่าคุณเป็นมนุษย์

 • ดูนกบนถนน เส้นทางธรรมชาติ และทางเดินที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อลดการรบกวนถิ่นที่อยู่ของนก

 • คุณใช้เสียงเรียกนกในบางครั้งหรือไม่? หากใช้ โปรดจำไว้ว่าอย่าใช้บ่อยเกินไป หรือพยายามที่จะใช้เสียงกับนกที่หายากหรือนกชนิดที่ได้รับการคุ้มครอง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เสียงนกในบริเวณที่มีนกหนาแน่น และไม่ใช้ในช่วงที่นกอพยพและฤดูที่นกกำลังจับคู่

 • ปฏิบัติตามหลักข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมในการดูนกของ American Birding Association’s Code of Ethics รวมถึงเผยแพร่หลักการอันนี้กับคนอื่นๆ รวมถึงเป็นทูตที่ดีในการดูนกด้วยการเคารพสัตว์ป่าและสิทธิของคนอื่น

ข้อพึงปฏิบัติในการดูนกของ American Birding Association Code of Ethics

ทุกคนที่ชื่นชอบนกและการดูนกต้องเคารพสัตว์ป่า สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมัน และสิทธิของคนอื่น ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างนกกับนักดูนก สวัสดีภาพของนกและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของนกเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

ข้อพึงปฏิบัติในการดูนก

 1. ส่งเสริมในเรื่องสวัสดิภาพของนกและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมัน

1(a) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องถิ่นอาศัยที่สำคัญของนก

1(b) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นกเกิดความเครียด หรือทำให้นกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่ออันตราย ควรจะจำกัดหรือระมัดระวังในระหว่างการเฝ้าสังเกต การถ่ายภาพ การใช้เสียงเรียก หรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

จำกัดการใช้เสียงเรียกหรือวิธีการใดๆในการเรียกร้องความสนใจจากนก และห้ามใช้เครื่องมือเหล่านั้นในพื้นที่ที่มีนกหนาแน่น หรือใช้เครื่องมือดังกล่าวกับนกประเภทที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง อยู่ภายใต้อันตราย หรือนกชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นนกที่หายาก ในพื้นที่ของท่าน

ถอยห่างออกมาจากรังนกหรืออาณาเขตของนก คอนเกาะนอน บริเวณที่นกร่ายรำอวดนกตัวเมีย รวมถึงบริเวณป้อนเหยื่อ ในบริเวณที่เปราะบางเหล่านั้น หากมีความจำเป็นที่จะมีการเฝ้าสังเกต การถ่ายภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกในรูปแบบใดๆ พยายามใช้บังไพรหรือเข้าไปซ่อนตัวให้ดี และใช้ที่ธรรมชาติรอบตัวในการบดบัง

ใช้แสงไฟหลอกๆในการบันทึกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกภาพในระยะใกล้

1 © ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ภาพนกที่หายาก ต้องประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีการรบกวนนกเหล่านั้น รวมถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของมัน และผู้คนในบริเวณนั้นเสียก่อน คุณอาจจะเผยแพร่ได้ หากการเข้าถึงนกนั้นๆสามารถที่จะอยู่ภายใต้การควบคุม การรบกวนอยู่ในอัตราต่ำ และได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เท่านั้น สถานที่อยู่ของนกหายากควรจะเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์เท่านั้น

1(d) เดินดูนกบนถนน ทางเดินธรรมชาติ และทางเดินที่มีอยู่แล้วเท่านั้น ; ควรรักษาให้ถิ่นที่อยู่ของนกถูกรบกวนน้อยที่สุด

 1. เคารพกฎหมาย และสิทธิของคนอื่น

2(a) อย่าบุกรุกที่ของคนอื่นโดบไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ

2(b) เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อปฏิบัติในการใช้ถนนและสถานที่สาธารณะ ทั้งในประเทศนี้และในต่างประเทศ

ให้ความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นๆ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับนักดูนกคนอื่นๆ รวมถึงคนที่ไม่ได้ดูนกด้วย

 1. ต้องมั่นใจว่าที่ให้อาหารของนก โครงสร้างของรัง สิ่งแปลกปลอมอื่นๆในสภาพแวดล้อมของนกนั้นจะต้องมีความปลอดภัยกับนก

3(a) รักษาให้เครื่องป้อนอาหาร น้ำ และอาหารสำหรับนกนั้นสะอาดเพียงพอ ไม่ผุพังหรือมีเชื้อโรค มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะป้อนอาหารนกอย่างสม่ำเสมอในฤดูที่อากาศเลวร้าย

3(b) รักษาและทำความสะอาดโครงสร้างของรังนกอย่างสม่ำเสมอ

หากคุณนำนกเข้ามา ต้องมั่นใจว่านกนั้นๆจะไม่อยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่า เช่น จากแมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ หรืออันตรายอื่นๆ

 1. การดูนกเป็นกลุ่ม จะเป็นการจัดกันขึ้นหรือไม่ก็ตาม ต้องมีการเอาใจใส่เป็นพิเศษ

นักดูนกแต่ละคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของกลุ่ม นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 และ 2

4(a) ต้องเคารพผลประโยชน์ สิทธิ และทักษะของนักดูนกคนอื่นๆ รวมถึงคนอื่นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งประเภทอื่นด้วย คุณสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นอกจากข้อพึงปฏิบัติที่กล่าวในข้อ 1(c) ขอให้ช่วยดูแลนักดูนกมือใหม่เป็นพิเศษด้วย

4(b) หากคุณพบเจอพฤติกรรมการดูนกที่ไม่มีจริยธรรม ขอให้ประเมินสถานการณ์ และเข้าแทรกแซง หากคุณเห็นว่ามันเกินเหตุและมีเหตุผลสมควรที่จะบอกกล่าวบุคคลนั้นๆในเรื่องการกระทำที่ไม่สมควรนั้น และพยายามให้เขาเลิกการกระทำนั้นๆเสีย หากยังมีการประพฤติ ปฏิบัติอยู่อีกต่อไป ให้บันทึกการกระทำเป็นหลักฐาน และรายงานไปยังเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มดูนก (ทั้งการดูนกแบบมือสมัครเล่นและมืออาชีพ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวดูนก)

ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับกลุ่ม สอนด้วยการพูดให้ฟังและปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

4(d) พยายามให้ขนาดของกลุ่มพอเหมาะ ไม่มีผลที่เป็นอันตรายต่อส่งแวดล้อม และไม่แทรกแซงกลุ่มอื่นในบริเวณเดียวกัน

4(e) ต้องมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มรู้ข้อกำหนดและข้อปฏิบัตินี้

4(f) สังเกตและแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึงสภาวะพิเศษของพื้นที่ที่จะเข้าไป (เช่น การห้ามถ่ายภาพ เป็นต้น)

4(g) ต้องยอมรับว่าบริษัททัวร์มืออาชีพนั้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นพิเศษในความเป็นอยู่ที่ดีของนก รวมถึงผลประโยชน์ขององค์ความรู้ของสาธารณชนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหากผู้นำดูนกจะสามารถควบคุมการเดินชม บันทึกเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้น และมอบบันทึกนี้ให้กับองค์กรที่เหมาะสม

โปรดดำเนินการตามข้อพึงปฏิบัตินี้ และแจกจ่าย รวมถึงสอนคนอื่นๆด้วย

Source : http://www.aba.org/about/ethics.html

Birding Ethics

Don’t you hate it when the doorbell or telephone rings just as you settle down to dinner or a nap? While mere nuisances to us, disruptions in feeding and nesting routines can spell disaster for birds, especially the cumulative effect of frequent disruptions, a common occurrence at busy sites such as beaches and waterways. When a nesting bird is forced to fly, it may leave eggs or young exposed to temperature extremes or predators. A migratory bird may be exhausted and hungry from a long flight—it needs to rest and eat. With care and common sense, birders can help protect the birds they love to watch.

Consider these points:

• Stay back from concentrations of nesting or resting waterbirds—a spotting scope may be a better choice than binoculars.

• Walk around groups of birds on the beach rather than forcing them to fly.

• Sit or crouch so that you appear smaller.

• Keep movements slow and steady, rather than fast or sporadic.

• If viewing from your car, stay inside as long as possible. It acts as a viewing “blind” and the birds are less likely to fly if they don’t recognize you as human.

• Stay on roads, trails and paths to minimize habitat disturbance.

• Do you occasionally use recordings to attract birds? If so, remember not to overuse them, or to try to attract rare or protected species. Avoid using recordings in heavily birded areas, and do not use them to attract birds during migration and the breeding season.

• Follow the American Birding Association’s Code of Ethics and share it with others. Be a good ambassador for birding by respecting wildlife and the rights of others.

Source : http://floridabirdingtrail.com/index.php/conservation/birding_ethics/

American Birding Association Code of Ethics

Everyone who enjoys birds and birding must always respect wildlife, its environment, and the rights of others. In any conflict of interest between birds and birders, the welfare of the birds and their environment comes first.

Code of Birding Ethics

1. Promote the welfare of birds and their environment.

1(a) Support the protection of important bird habitat.

1(b) To avoid stressing birds or exposing them to danger, exercise restraint and caution during observation, photography, sound recording, or filming.

Limit the use of recordings and other methods of attracting birds, and never use such methods in heavily birded areas, or for attracting any species that is Threatened, Endangered, or of Special Concern, or is rare in your local area;

Keep well back from nests and nesting colonies, roosts, display areas, and important feeding sites. In such sensitive areas, if there is a need for extended observation, photography, filming, or recording, try to use a blind or hide, and take advantage of natural cover.

Use artificial light sparingly for filming or photography, especially for close-ups.

1(c) Before advertising the presence of a rare bird, evaluate the potential for disturbance to the bird, its surroundings, and other people in the area, and proceed only if access can be controlled, disturbance minimized, and permission has been obtained from private land-owners. The sites of rare nesting birds should be divulged only to the proper conservation authorities.

1(d) Stay on roads, trails, and paths where they exist; otherwise keep habitat disturbance to a minimum.

2. Respect the law, and the rights of others.

2(a) Do not enter private property without the owner's explicit permission.

2(b) Follow all laws, rules, and regulations governing use of roads and public areas, both at home and abroad.

2(c) Practice common courtesy in contacts with other people. Your exemplary behavior will generate goodwill with birders and non-birders alike.

3. Ensure that feeders, nest structures, and other artificial bird environments are safe.

3(a) Keep dispensers, water, and food clean, and free of decay or disease. It is important to feed birds continually during harsh weather.

3(b) Maintain and clean nest structures regularly.

3(c) If you are attracting birds to an area, ensure the birds are not exposed to predation from cats and other domestic animals, or dangers posed by artificial hazards.

4. Group birding, whether organized or impromptu, requires special care.

Each individual in the group, in addition to the obligations spelled out in Items #1 and #2, has responsibilities as a Group Member.

4(a) Respect the interests, rights, and skills of fellow birders, as well as people participating in other legitimate outdoor activities. Freely share your knowledge and experience, except where code 1(c) applies. Be especially helpful to beginning birders.

4(b) If you witness unethical birding behavior, assess the situation, and intervene if you think it prudent. When interceding, inform the person(s) of the inappropriate action, and attempt, within reason, to have it stopped. If the behavior continues, document it, and notify appropriate individuals or organizations.

Group Leader Responsibilities [amateur and professional trips and tours].

4(c) Be an exemplary ethical role model for the group. Teach through word and example.

4(d) Keep groups to a size that limits impact on the environment, and does not interfere with others using the same area.

4(e) Ensure everyone in the group knows of and practices this code.

4(f) Learn and inform the group of any special circumstances applicable to the areas being visited (e.g. no tape recorders allowed).

4(g) Acknowledge that professional tour companies bear a special responsibility to place the welfare of birds and the benefits of public knowledge ahead of the company's commercial interests. Ideally, leaders should keep track of tour sightings, document unusual occurrences, and submit records to appropriate organizations.

Please Follow this Code and Distribute and Teach it to Others

Source : http://www.aba.org/about/ethics.html

สำหรับบทความเรื่องการใช้หนอนและเสียงสำหรับการดูนกนั้น มีผู้เขียนบทความไว้ และนำมาเผยแพร่ต่อไว้อย่างน่าสนใจ เชิญอ่านได้ที่

http://www.oknation.net/blog/charlee/2011/06/14/entry-2

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net