วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วัดจองสูง


วัดจองสูง

                         

 

วัดจองสูง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่สะเรียง แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๑ โดยพระไทยใหญ่และชาวบ้านไทยใหญ่ที่อพยพมาจากมาจากพม่าและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่พื้นที่นี้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้เกิดเพลิงไหม้เมืองแม่สะเรียงและไฟได้ลุกลามมายังวัดแห่งนี้จนได้รับความเสียหาย ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาได้สละทรัพย์สร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่ บูรณะวัดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ และได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ใหม่ว่า วัดจองสูง ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่า วัดอุทยารมณ์ แต่ชาวเมืองแม่สะเรียงนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดจองสูง

จุดเด่นภายในวัดประกอบด้วย

1. เจดีย์ทรงมอญ 2 องค์ สร้างด้วยปูนทาสีทองเหลืองอร่าม ไม่ทราบประวัติการสร้าง

2. วิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยใหญ่

3. ศาลาวัดที่สร้างหลังคาเป็นชั้นๆ ตามแบบไทยใหญ

โดย nooJOY

 

กลับไปที่ www.oknation.net