วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยกภูกระดึงเป็น “มิราเคิลไทยแลนด์เยียร์” – ชงแผนสร้างกระเช้าไฟฟ้าฯ


 

ยกภูกระดึงเป็น “มิราเคิลไทยแลนด์เยียร์” – ชงแผนสร้างกระเช้าไฟฟ้าฯ            ผู้จัดการออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:29 น.

 

เลย-ประชุมหน่วยงานท่องเที่ยวจังหวัดเลย ยก "ภูกระดึง" เป็นมิราเคิล ไทยแลนด์ เยียร์" เหตุมีความหลากหลายด้านพันธุ์พืช และมีพื้นที่ราบกว้างใหญ่บนยอดภู พร้อมดันโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร โยน อพท.รับหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในทุกมิติ

วันนี้ (19ก.พ.55) ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเลย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย จัดเสวนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมเสวนากับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด ปรากฏว่า จังหวัดเลยอยู่ลำดับที่ 26 ของประเทศไทย ลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.22 ระดับผ่านเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ในหัวข้อ “เที่ยวทั้งปี…เที่ยวที่เลย” ขณะเดียวกันยังมีการร่วมพิจารณาคัดเลือกสถานที่ “มหัศจรรย์ประเทศไทย” ของจังหวัดเลย ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ภายใต้คำขวัญ “มิราเคิล ไทยแลนด์ เยียร์” (Miracle Thailand Year)

ที่ประชุมได้เสนอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งขึ้นมาพิจารณา เช่น พระธาตุศรีสองรัก การละเล่นผีตาโขน เชียงคาน เมืองโบราณริมฝั่งโขง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผลปรากฏว่า มติที่ประชุมส่วนใหญ่เสนอให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็น “มิราเคิล ไทยแลนด์ เยียร์” ของจังหวัดเลย ด้วยเหตุผลมีความหลากหลายด้านพรรณพืช และลักษณะภูมิประเทศที่พิเศษ มีพื้นที่ราบกว้างใหญ่กว่า 30,000 ไร่ อยู่บนยอดภู

หลังจากนั้น นายสมพงศ์ ได้ชักนำที่ประชุมเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอภูกระดึง โดยนำกรณีโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นมาเป็นประเด็นเสวนา ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีในระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ทางจังหวัดเตรียมนำเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ โดยมอบหมายให้องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) รับเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม คุณภาพชีวิต การใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง ตลอดจนด้านงบประมาณ โดยให้คำนึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มากที่สุดด้วย

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มสื่อเสรีเลย จากประชาชนจำนวน 330 คน ที่เข้ามาเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2555 ผลปรากฏว่า มีผู้เห็นด้วยกับโครงการจำนวน 135 คน ไม่เห็นด้วย 185 คน ผู้ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น (เสนอความเห็นเป็นกลาง) 10 คน..¾

โดย กวีแสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net