วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

4 รายา นครแห่งสันติ


4 รายา  นครแห่งสันติ

           

      ภาพสี่รายาแห่งปัตตานี  รายาฮิเยา  รายาบีรู   รายาอุงงู  รายากูนิง

ที่มาภาพ :   http://www.rockmekong.org/media-cov/News2002/queens.htm  

            

 เรื่องราวของสี่รายาเเห่งปัตตานีได้นำมาสร้างเป็นเรื่องราวของหนังเรื่องหนึ่ง

นครแห่งสันติ  หมายถึงเมือง  ปัตตานีดารัสสลาม   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2012 – 2057  โดยสุลต่านอิสมาเอลชาฮ์หรือพญาอินทิราทรงเคยปกครองเมืองลังกาสุกะและนับถือพุทธศาสนามาก่อนแล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามจากนั้นจึงย้ายเมืองจากเมืองลังกาสุกะเดิมมาตั้งที่ใหม่บริเวณสันทราย  ตันหยงลุโละ  ตำบลบานา  หมู่บ้านกรือแซะ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น  ปัตตานีดารัสสลาม      ในจังหวัดปัตตานีปัจจุบัน 

            

     แผนที่ตำเเหน่งของรัฐลังกาสุกะหรือปัตตานีดารัสสาลาม

ที่มาภาพ :   http://www.rockmekong.org/media-cov/News2002/queens.htm 

                ปัตตานีดารัสสลาม   มีกษัตริย์ปกครองเมืองรวมถึงเก้าพระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์โกตามหลิฆัยแห่งเมืองลังกาสุกะเดิม     มีกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย  5  องค์  เรี่ยกว่า  สุลต่าน และเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งคือกษัตริย์องค์ลำดับที่ 6 – 9 เป็นผู้หญิง  เรี่ยกว่า   รายา    ซึ่งเป็นที่น่าทึ่งในความสามารถของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงในการปกครองเมือง  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รายาทั้งสี่ปกครองเมือง มีเหตุการณ์ต่างๆมากหมายที่เป็นความสามารถในการดูแลปกครองบ้านเมืองตลอดจนเรื่องราวแห่งความรักระหว่างกษัตริย์รายากูหนิงกับยังดีเปอรตูวันมูดอโอรส แห่งเมืองยะโฮร์ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  

                 ลำดับกษัตริย์ครองเมืองที่เป็นรายา ได้แก่  

                รายาฮียา     พ.ศ. 2127 – 2159 

                รายาบีรู      พ.ศ.  2159 – 2166

                รายาอูงู       พ.ศ.  2166 – 2178

ทั้งสามองค์เป็นธิดาของสุลต่านบาร์ฮาดูร์ชาฮ์ กษัตริย์เมืองปัตตานีลำดับที่ 5 (พ.ศ.2216 – 2127)

                รายากูหนิง  พ.ศ. 2178 – 2229

พระนางเป็นรายาและกษัตริย์องค์สุดท้ายของปัตตานีดารัสสลามพระนางเป็นธิดาในรายาอูงูกับสุลต่านรัฐปาหัง

              เรื่องราวแห่งความรักของรายาเกิดขึ้นจากการที่ระหว่างที่รายาฮียาครองเมืองพระนางมีความประสงค์จัดงานแต่งให้เจ้าหญิงอูงูกับสุลต่าลเมืองปาหังจากนั้นเจ้าหญิงอูงูกับสุลต่านก็ไปอยู่ด้วยกันที่เมืองปาหังแล้วให้กำเกิดธิดากูหนิง  ต่อมาสุต่านเจ้าเมืองปาหังสิ้นพระชนม์    ระหว่างนี้ตรงกับสมัยรัชกาลที่รายาบีรูปกครองเมืองปัตตานีพระนางได้ไปรับพระนางอูงูและพระเจ้าหลานเธอกูหนิงจากเมืองปาหังกลับมาประทับยังเมืองปัตตานีตามเดิมจากนั้นรายาบีรูสิ้นพระชนม์รายาอูงูก็ได้ขึ้นปกครองเมืองระหว่างนี้สุลต่านเมืองยะโฮร์มาสู่ขอเจ้าหญิงกูหนิงให้แก่โอรสยังดีเปอรตูวันมูดอและได้แต่งงานขึ้นที่ปัตตานีทั้งๆที่พระนางได้แต่งงานกับพญาเดโชที่เคยปกครองเมืองนครศรีธรรมราชและอยู่ด้วยกันที่นั่นจากนั้นพญาเดโชต้องกลับกรุงสยามและพระนางก็กลับมาปัตตานีจึงได้แต่งงานครั้งที่สองกับ ยังดีเปอรตูวันมูดอและพระนางได้ขึ้นปกครองเมืองเป็นรายากูหนิงจากพระมารดาแต่เรื่องราวของความรักระหว่างรายากูหนิงกับยังดีเปอรตูวันมูดอซึ่งพระนางเป็นรายาและกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งปัตตานี    ซึ่งยังดีเปอรตูวันมูดอสวามีเกิดหลงเสน่ห์รักนางรำในวังชื่อ  ดังซิรัตและจะแต่งงานกับนาง  เมื่อพระนางกูหนิงทราบเรื่องได้สั่งงดงานแต่งส่วนยังดีเปอรตูวันมูดอสวามีได้หนีออกจากเมืองปัตตานีไป   รายากูหนิงและนางดังซิรัตจึงตามยังดีเปอรตูวันมูดอสวามีไปถึงที่แห่งหนึ่งเกิดการต่อสู้กันนางดังซิรัตถูกยังดีเปอรตูวันมูดอปลิดชีพแล้วหนีกลับไปยังเมืองยะโฮร์จากนั้นก็เกิดสงครามระหว่างเมืองยะโฮร์กับปัตตานีจากกรณีความรัก   

หลังจากปีพ.ศ. 2230  รายากูหนิงสิ้นพระชนม์  หลังจากนั้น ก็ไม่มีราชวงศ์แห่งปัตตานีได้ปกครองเมือง  แต่มาเป็นการแต่งตั้งจากมุขมนตรีและยังมีเรื่องราวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆนานามากมายตามมาที่น่าสนใจ   

เรื่องรายละเอียดต่างๆยังรอท่านที่สนใจเข้าไปศึกษานะครับท่านที่สนใจสามารถไปค้นคว้าหาอ่านเรื่องราวในหอสมุดได้นะครับผม    ประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ระดับรากหญ้า   ถึงระดับประเทศ   เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจนะครับ   เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบททางสังคมไทย

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net