วันที่ พุธ มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...มาฆบูชารำลึก...


...มาฆบูชารำลึก...
๗ มีนาคม ๒๕๕๕

พระจันทร์เต็มดวงสว่างไสว
ณ ป่าไผ่ครั้งนั้นตะวันบ่าย
ปาติโมกขธรรมแผ่กำจาย
มีความหมายต่อพุทธศาสน์ยิ่่งนัก

จาตุรงคสันนิบาตประกาศก้อง
ภิกษุผ่องอินทรีย์มีใจปัก-
ในพระบรมศาสดา,เคารพรัก
ฤทัยภักดีต่อพ่อแห่งธรรม

"อดทนได้ คือ ยอดแห่งตบะ
เหล่าพุทธะบอกนิพพานนั้นเลิศล้ำ
การฆ่าสัตว์บรรพชิตไม่คิดทำ
เบียดเบียนส่ำสัตว์ หาใช่สมณะ

เลิกสร้างบาปกรรมทุกชนิด
แล้วหมั่นคิดทำกุศลอย่าเลยละ
เพียรฟอกจิตให้สะอาดกวาดชำระ
จากปวงประดากิเลสมาร

ไม่ว่าร้าย ไม่เข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์
ปาติโมกข์ระวังสุดเพื่อสุขศานติ์
ข้าวปลาบริโภคพอประมาณ
เลือกสำราญในเสนาสนะอันสงัด

เพียรประกอบฝักใฝ่ในอธิจิต"
เหล่านี้คือภาษิต ที่ทรงตรัส
"เวฬุวนาราม" นามของวัด
ที่แน่นขนัดด้วยอรหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์

เชิญมวลมิตรผู้มีจิตศรัทธา
ขอเชิญมาร่วมบุญกับพระสงฆ์
เวียนเทียน ก่อบุญกรรมเพื่อธำรง-
พุทธศาสน์ให้ยืนยง คู่ชาติไทย ฯ


...ชนสุรินทร์...

๗  มีนาคม ๒๕๕๕

โดย มนพล

 

กลับไปที่ www.oknation.net