วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถิติล่าสุด...วันนี้คนไทย ดื่ม หนักขนาดไหน


การจัดอันดับโลกโดยองค์การอนามัยโลกพบว่า  ประเทศไทยมีปริมาณก ารดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 40 ของโลก โดยเฉพาะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดกลั่น สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก                                                                             

จำนวนเงินที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่าค่าก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ โดย ปี 2548 ประมาณการว่าคนไทยดื่มแอลกอฮอล์ถึง 10,000 ล้านลิตร และจ่ายเงินเพื่อซื้อเหล้าถึง 148,000 ล้านบาท (คำนวนจากภาษีการผลิตสุราและเบียร์ของกรมสรรพสามิต)                                                                                    

แนวโน้มอัตราการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปี 2532 อัตราดื่มเฉลี่ย 20.2 ลิตร ต่อคนต่อปี  และปี 2546 มีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 58.0 ลิตร ต่อคนต่อปี เพิ่มเกือบ 3 เท่าตัว                                                                                       

จำนวนประชากรที่ดื่ม  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2547 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีจำนวน 16.0 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป  แยกเป็นชาย 13.57 ล้านคนหรือร้อยละ 55.5ของเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหญิง 2.57 ล้านคนหรือ ร้อยละ 10.3 ของเพศหญิง  ในจำนวนนี้เป็นผู้ดื่มสุราเป็นประจำหรือดื่มสม่ำเสมอ ประมาณ8.8 ล้านคน แยกเป็นชาย 8.03 ล้านคนเป็นหญิง 7.6 แสนคน                                                  

จำนวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ อย่างน้อย  260,000 คน หรือประมาณวันละ   700 คน                                                                                                                 

วัยรุ่นไทยดื่มแค่ไหน..>>>

ปี 2547 พบว่า วัยรุ่นเพศชาย วัย 11-19 ปี ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวน ประมาณ 1.06 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21.23 ของประชากรในกลุ่มนี้ ส่วนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-19 ปี มีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้น 6 เท่าจากปี 2539-2546  และมีแนวโน้มที่จะดื่มหนักมากขึ้น (ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ)                                                

มางดเหล้าเข้าพรรษากันเถอะค่ะ

ที่มา : สสส(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ)

โดย The_moon

 

กลับไปที่ www.oknation.net