วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จากหนังขายยาในอดีตสู่พรีเซ็นเตอร์โฆษณายายุคโซเชียลมีเดียบอย..พิษณุ..ต้องมีวิ้ง..วิ้ง!!


คนอายุเลข4ปลายๆ จะต้องเติบโตมาพร้อมกับหนังขายยา ในยุคหนังพากย์ 16 มม. มีมิตร – เพชรา เป็นคู่พระคู่นางยอดนิยมตราตรึงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงปัจจุบัน หากวันไหนมีหนังขายยามาฉายที่วัดประจำหมู่บ้านจะต้องไม่เป็นอันกินอันนอนกันล่ะ เที่ยวไปวิ่งเล่นใกล้ ๆ กับรถบริการขายยา ดูพนักงานจัดโต๊ะวางสินค้าเพื่อจำหน่ายในตอนค่ำคืน ยิ่งตอนพนักงานกรอฟิล์มกลับเพื่อเตรียมฉายยิ่งอยากจะให้ค่ำเร็ว ๆ

นอกจากการบริการ “หนังขายยา” แล้วในยุคนั้นแล้วยังมี “หนังล้อมผ้า” ของบริการภาพยนตร์ต่าง ๆ โดยจะมีอุปกรณ์การฉายเหมือนกับหนังขายยา มาเปิดวิกฉายเก็บเงินในหมู่บ้าน รวมทั้งบริการหน่วยฉายหนังประจำจังหวัด หรือที่เรียกว่า “หน่วย ปจว.” นำภาพยนตร์ในแนวปลุกใจต่อต้านคอมมิวนิสต์ในชนบท มีภาพยนตร์ขาว – ดำ เรื่องดัง “เหตุเกิดที่บ้านโพนไฮ” มาฉายให้ชม รวมทั้งภาพยนตร์ขาว – ดำ ชุด “เพื่อมาตุภูมิ” ของรัชฟิล์ม เสียงในฟิล์มมีอดุลย์ ดุลยรัตน์ เป็นพระเอกนำ ถูกใจชาวบ้านทุ่งนักแล

หนังขายยาเริ่มหมดความนิยมภายหลังรอยต่อของหนังในยุค 35 มม. ส่วนหนึ่งก็จะมีหนัง “กลางแปลง” ที่ฉายในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้ง “หนังล้อมผ้า” ต่อมาพัฒนาเป็นงานสวนสนุกที่รวมความบันเทิงทุกรูปแบบทั้ง หมอรำ รำวง และภาพยนตร์ ประเภทซื้อบัตรครั้งเดียวดูได้ทุกอย่าง

หลังหมดยุคของ “หนังขายยา”ในยุคต่อมาบริษัทโอสถสภา จำกัด และค่ายยา เก่าแก่ร่วมยุน ได้แก่ ห้างขายยาตราเสือดาว ยังคงมีการจัดกิจกรรมทางด้านความบันเทิง โดยมีการนำทั้งหนัง วิดีโอ และทีวีรวมทั้งยังมีละครวิทยุ ที่ผ่านสื่อเส้นเสียง


อ้างอิง http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9540000061

ชมคลิป ภาพยนตร์ที่ใช้ฟิล์ม 16 ม.ม. คลิกอ่านต่อที่..แบบว่า..Very..Thai !!!!..สไตล์งานวัด

“หนังขายยา” ถือว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ได้ทั้งความเพลิดเพลินและความสามัคคีในชุมชน หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจในท้องทุ่งได้รับชมหนังความบันเทิงได้ซื้อสินค้าราคาถูก นับเป็นการสร้างชุมชนบันเทิงอย่างแท้จริง

ป้าแมว ดาวพระศุกร์ เป็นดาราละครทีวีด้วย

สมาชิกคณะละครนุชและสหาย บางท่านอาจคุ้นหน้า แสดงในละครทีวี

ภาพชาวคณะ ได้ลงคอลัมน์ ภาคภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

เมื่อ 13 ปีก่อน

คุณสมยศ เปรมอนันต์ เป็นดาราประกอบละคร ชาย ด้วยค่ะ คงจำกันได้

ละครวิทยุที่หลายๆ คนอาจจะมองว่าเป็นสื่อตกยุค ล้าสมัย แต่สำหรับกลุ่มคนทำละครกลุ่มนี้มันเป็นสื่อแห่งความบันเทิงที่พวกเขาหลงใหล หลงรัก และทำมันด้วยความตั้งใจและความทุ่มเท ซึ่งผลผลิตที่ได้

ปัจจุบันคณะนุช และสหายยังคงใช้เทคนิควิธีการที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก อุปกรณ์การบันทึกเสียงยังคงใช้เทปริวล์ในการบันทึกเสียง แม้เทปริวล์จะเลิกผลิตไปแล้ว แต่เทปเก่าก็ยังคงอัดซ้ำได้ แม้แต่เสียงเพลงประกอบฉากต่างๆ ก็ยังคงใช้เสียงจากแผ่นเสียงขนาดใหญ่รุ่นโบราณ ตัวออกอากาศแทนแผ่นซีดีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน คลิกติดตามอ่านที่.. รายงานภาคสนาม...!!!ละครวิทยุ ...อมตะ แห่งศิลปะการแสดงที่ต้องวิ่งสู้ฟัด เพื่อความอยู่รอด...บล๊อกทอล์ก

ากหนังขายยาในอดีตสู่พรีเซ็นเตอร์โฆษณายายุคข้อมูลข่าวสาร..บอย–พิษณุต้องมีวิ้ง..วิ้ง!!เมื่อคนในวงการยาอย่างข้าพเจ้า ได้มีโอกาสไปในงานแถลงขาว “Air-X เปิดตัวพรีเซ็นเตอรและภาพยนตรโฆษณาชุดใหม่

ทำไม ต้องมุ่งกลุ่มคนวัยรุ่น และพรีเซ็นเตอร์อย่างบอย

ด้วยภาวะการทํางานในปัจจุบันที่ทุกคนต้องเร่งรีบและแข่งขันกันสูงทําใหพฤติกรรมการบริโภค และการดูแลสุขภาพของคนเราเปลี่ยนไป เป็นเหตุใหเกิดโรคต่างๆ ตามมา


ได้สาระ..ได้ความรูเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร Dyspepsia

ได้ความรูเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร สาเหตุการเกิดอาการผิดปกติยอดฮิต เชน ทองอืด จุกเสียด ฯลฯ ตลอดจนเคล็ดลับในการดูแลและปองกันภาวะเหลานี้ โดย นายแพทยสุริยา กีรติชนานนท อายุรแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

มีละครสอดแทรกสาระมุมมองเพื่อการดูแลสุขภาพจากพรีเซ็นเตอรคนใหมของ Air-X“บอย – พิษณุ นิ่มสกุล” และเหล่าเพื่อนดาราที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานเฮฮาในงานแถลงข่าว “


เภสัชกรชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัทอารเอ็กซ จํากัด มอบของที่ระลึก

สนุกสนานเฮฮาในงานแถลงข่าว

ร่วมเสวนาวิชาการ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ หองรวมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล ฟนิกซ เพลินจิต

การแสดงละครชุด “บานทองอืด” และต่อด้วยรายการพูดคุยกับอายุรแพทย ผูเชี่ยวชาญดานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 นายแพทยสุริยา กีรติชนานนท

เปดตัวพรีเซนเตอรคนใหมล่าสุด “บอย-พิษณุ นิ่มสกุล” พรอมดวยโฆษณาชุดใหม

พูดคุยกับเภสัชกรชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัทอารเอ็กซ จํากัด และพรีเซนเตอรคนใหม บอย – พิษณุ นิ่มสกุล


ข้อมูล/ภาพจาก

ธนิต ดวงกรมนา. ใต้เงากิเลน จากพ่อค้าหนังเร่ขายยา สู่การเป็นนักบริหารกรุงเทพฯ : 2544. 

ศิริวิ ทองนาก. เปิดตำนานการตลาดรุ่นคุณปู่กับวิวัฒนาการหนังขายยา. มติชนรายวัน ; 30 กรกฎาคม 2540. 

www.thaiflim.com 

http://www.oknation.net/blog/numsunjon/2008/03/07/entry-1


อ่านเรื่องราว ท่องเที่ยว ถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรมของบล็อกนี้

รวมลิ้งค์ สำรวจชุมชนย่านกะดีจีน คลิกลิ้งค์

เดินตรอกกะดีจีน๓..๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อโบสถ์นีโอคลาสสิกซางตาครู้ส..กับเพื่อนโปรตุกีสสมัยเด็ก

กระตุกต่อมเอ๊ะปลุกกระแสวัฒนธรรมชุมชนของวัยโจ๋!!เขาทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมผ่านสื่อสมัยใหม่กันอย่างไร!!

เดินตรอกกะดีจีน.๒จากสวนกาแฟสู่กรุวัดประยุรวงศาวาส..จากทุกมุมของเจดีย์องค์ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์

เดินตรอกกะดีจีนเยี่ยม๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อ..๑ไหว้พระวัดกัลยาณมิตร

คลิป เดี่ยวจะเข้หมู่จีนขิมใหญ่ ทางจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้ถ่ายทอดให้คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ บุตรี

บรรเลงจะเข้หมู่โดยนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฝั่งธนบุรี สำนักดนตรีพาทยโกศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สตูดิโอถ่ายรูปในสยาม..ฟรานซิสจิตรฝรั่งกะดีจีนช่างถ่ายรูปหลวง..ผู้ถวายงานให้พระพุทธเจ้าหลวงมากที่สุด

กระทบไหล่รองผู้ว่าฯที่ย่านกะดีจีน..พื้นที่สาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน..

พระธรรมโกศาจารย์กระตุกต่อมเอ๊ะ!นำทัวร์..ลูกทัวร์คนดัง..อาทิไกรศักดิ์ ชุณหวัณและผู้นำศาสนาคริสต์,อิสลาม..หัวค่ำนั่งฟังดุริยกวี..แบบศิลป์สามท่ากับศ.ศิวศิวลักษณ์

แรงงง!!เวทีชาวย่าน(คลองสาน)คิด..นิสิตล้วงลึก!..จัดเต็ม

เจ๋ง!+โดน!!เมื่อนิสิตเปิดเวทีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านคลองสาน..ให้ชุมชนชาวย่าน(คลองสาน)และภาครัฐจัดหนักซักยิบ!..


คลิกชมเรื่องตัวอย่างตามหมวดหมู่ ของบล็อกนี้ในกิจกรรม ThailandBlogAwards2011

ย่าน
มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาและลักษณะของตรอก ซอก ซอยเล็กๆยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของย่านกะดีจีน ที่ยังคงมีชีวิตชีวาและบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำของชุมชน
ดังที่เคยนำเสนอมาแล้ว (คลิกลิ้งค์)

อัลบั้มประมวลภาพ โครงการสำรวจ จัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองสาน

facebook

Cultural Heritage Scout : เยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรม


คลิกชมอัลบัม ภาพในดวงใจ Tagโอเครวมใจภักดิ์ร่วมโครงการ

ภาพในดวงใจ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.261769740551954.66557.209977365731192&type=3

หากชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิญชวนคลิก

ศิลปะจั่วของเกาะแกร์คือต้นแบบเขาพระวิหาร..หลังจากยุคเขมรแดงเหล่าอัปสราบ้างก็ถูกล่วงละเมิดบ้างก็รอการปลุกชีพ(18+)

หากรักศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โยงเกี่ยวกับ ธรรมชาติ คลิก

HakkaTulouมรดกโลก..ภูมิปัญญาจากก้อนดินสู่มรดกทางวัฒนธรรมจากศาสตร์แห่งต้นไม้ใบหญ้าจากรุ่นสู่รุ่น

About this Blog..Just click ..the following pictorial links.

Varity links

Activities

Lifestyle

PoliticsCurrentSituation

Outbound Tourism

Health&Cousine

Recreation

Inbound Tourism

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net