วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เตือนความจำ...อีกสักครั้ง


                 บ้านยะมะรัชโช สันนิษฐานว่าเป็นบ้านเกิดของท่าน
           เจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม)  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ก.  ถ.หมื่น
           หาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  บ้านนี้มีความ
           สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง  เพราะเป็นบ้านที่
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕) 
           ทรงเสด็จมาประทับถึง ๒ ครั้ง  ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม
           พุทธศักราช ๒๔๔๗  ครั้งที่ ๒ ในเดือนตุลาคม 
           พุทธศักราช ๒๔๕๑ ซึ่งในครั้งนี้เอง พระองค์ท่านฯ ทรง
           พระราชทานชื่อบ้านหลังนี้ว่า "ยะมะรัชโช" อันแปล
           ว่า "คู่แฝด หรือคู่บารมีของพระราชา"  ต่อมาในเดือน
           กันยายน ปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระ
           มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๖) ทรงเสด็จมาประทับ
           ที่บ้านยะมะรัชโชอีกครั้ง  โดยในครั้งนี้  มีการจัดแสดง
           ละครบนบ้านยะมะรัชโช  ถวายให้ทรงทอดพระเนตรด้วย
 
             นี่แหละ  ข้อที่ไม่ควรลืมอย่างยิ่ง ของบ้านยะมะรัชโช

โดย loongmoo

 

กลับไปที่ www.oknation.net