วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองไทยกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550


นักการเมืองไทย ทำไม? ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดชองประเทศ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย เพื่อใคร ? กันแน่?  เป็นนักการเมืองไทยไม่ควร
หลงอำนาจ ที่ตนถืออำนาจจากองค์พระมหากษัตริย์  ควรลดละกิเลส ตัณหาราคะ ไม่โลภไม่โกรธ
ไม่หลงอำนาจ จะดีกว่าไหม?
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก็มาจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั่นเอง ทำไม? นักการเมืองไทยในสภาต้อง
วุ่นวายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน  อย่าหลอกลวงประชาชนชาวไทยกันเลย  รัฐธรรมนูญ ก็เป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระราชทานให้บริหารประเทศ  แต่ทำไม? ไม่ปฏิบัติ
ตามตัวบทกฎหมายกัน
ภาคประชาชน ควรใช้สติปัญญา ไม่หลงประเด็นไปกับนักการเมืองไทยที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้นะ เพราะว่า พวกเขาใช้อำนาจไปในทางที่ผิด คิดจะแก้ไขกฎหมาย เพื่อตนเองและพวกพ้อง เช่นที่ว่า
"ชนชั้นใด แก้กฎหมาย ก็เพื่อชนชั้นน้้น" นั่นเอง.. อย่าหลงประเด็นไปกับนักการเืมืองในสภาที่มีเสียงข้างมาก และนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี แท้ที่จริง ก็ ใช้ฉบับร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะรัฐมนตรีนั่นเอง ปกปิดลับลวงพราง แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ผู้เป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง เช่นสุภาษิตที่ว่า
"กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม็" แล้วนะ  ควรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ให้มากที่สุด  
สถานการณ์ ปัจจุบันนี้ ภาวะเศรษฐกิจสินค้าก็แพงทั้งแผ่นดิน กลับไม่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ทั้งประเทศ กลับบริหารงานราชการเพื่อพวกพ้องของตนเอง  เหตุการณ์ อุทกภัยน้ำท่ีวมปี๒๕๕๔ ก็ไม่เยียวยาให้ประชาชนชาวไทย กลับไปเยียวยาให้กับผู้ที่ชุมนุมคนเสื้อแดง ถือว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นการสนับสนุน พวกคนเสื้อแดงให้ประชาชนชาวไทย แตกแยกประชาชนเพราะว่าความคิดของคนเดียวเท่านั้น 
เหตุการณ์ประเทศไทยจะสงบสุขลงได้ ต้องจับตัวนักโทษที่หนีคดี มาพิพากษาคดี ไม่ใช่มาบริหารงานราชการแผ่นดินแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน อยู่ รัฐบาลชุดนี้ เคยปฏิบัติหน้าที่เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินของประเทศไทยหรือ? ไม่ ความเป็นผู้นำของประเทศ ต้องคำนึงถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่ทำเพื่อคนเดียวนะ.. 
แผ่นดินของประเทศจะสงบสุขลงได้.. ความสามัคคีก็จะรวมกันได้..

โดย Visaninee

 

กลับไปที่ www.oknation.net