วันที่ อังคาร มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมวัดระดับไอคิว


วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมวัดระดับ IQดาวน์โหลดคลิกที่นี่
เนื้อหาของเกมส์จริงๆไม่ยาก แต่ถูกจำกัดเวลาเพื่อบีปให้ผู้เล่นใช้เชาว์ปัญญาที่มีอยู่เพื่อให้ได้คำตอบที่ลัดสั้นทันต่อเวลา 

ได้ลองทดสอบเล่นดูแล้วหลายครั้งไม่เคยถึง 180 แม้แต่ครั้งเดียว
เพิ่มเติม 20.30 น.(17 มี.ย.)

ไอคิวคืออะไร ?

    คำว่า IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดจากพันธุกรรมตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม นายวิลเลียม สเตอร์น เป็นคนคิดคำว่า ไอ.คิว. เป็นคนแรก เพื่อบ่งถึงระดับเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล โดยใช้สูตร คือ

     IQ = [ อายุสมอง (Mental Age) / อายุจริง (Chronologic Age) ] * 100

     โดยปกติการวัดระดับไอคิวต้องอาศัยนักจิตวิทยาคลินิกวัดให้ ซึ่งนักจิตวิทยาต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนการใช้แบบทดสอบจนชำนาญ และสามารถจัด ไอ.คิว. เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

     (1) ไอ.คิว. ด้านภาษา (Verbal I.Q.)

     (2) ไอ.คิว. ด้านปฏิบัติ (Performance I.Q.)

     (3) ไอ.คิว. รวม (Full I.Q.)

วิธีวัดไอคิว

นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการวัดระดับเชาวน์ปัญญาโดยสร้างแบบทดสอบขึ้นมาโดยแบบทดสอบเหล่านี้จะวัดผู้ทำแบบทดสอบในเชิงของทักษะด้านต่างๆดังนี้

      * ทักษะด้านคณิตศาสตร์

      * ทักษะด้านการใช้ภาษา

      * ทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ

      * ทักษะด้านการมองเห็น

      * ทักษะด้านการจัดหมวดหมู่

      * ทักษะด้านความจำในระยะสั้นๆ

      * ทักษะด้านความรู้ทั่วไป

      * ทักษะด้านความเร็วในการคำนวน

เลข IQ บอกอะไรกับเรา

    เมื่อคุณทราบผลคะแนนไอคิวของคุณก็สามารถนำมาเทียบกับตารางสถิติได้ว่าคุณอยู่ในระดับช่วงใด โดย Percent จะแสดงถึงจำนวนเปอร์เซนต์ของประชากรในโลกที่มีระดับไอคิวในช่วงนั้น ระดับเกณฑ์การให้คะแนน


Type                          IQ                 Percent

Genius                    > 144                  0.13%

Gifted                     130-144               2.14%

Above average        115-129             13.59%

Higher average        100-114             34.13%

Lower average          85-99               34.13%

Below average          70-84               13.59%

Borderline low           55-69                2.14%

Low                         < 55                  0.13%

หรือถัาจะมองเป็น Normal Curve จะแสดงได้เป็น

โดยกราฟนี้จะแสดงถึง จำนวนประชากรโดยประมาณที่มีระดับไอคิวอยู่ในแต่ละช่วง ใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็น 100 และใช้ sd เป็น 15 ถ้าเราวัดระดับไอคิวทุกคนในโลกจะพบว่า คนส่วนใหญ่ จะมีระดับไอคิวอยู่ในช่วง Average มีเพียงประชากรส่วนน้อยเท่านั้นที่มีไอคิวอยู่ในระดับต่ำมาก หรือสูงมาก ตัวอย่าง ผลวัดคะแนนไอคิวของคุณคือ 115 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 100 แสดงว่าคุณอยู่ใน percentile ที่ 84 ก็หมายความว่าคุณมีไอคิวสูงกว่าคนถึง 84 % ของจำนวนประชากรในโลกนี้ทั้งหมด

อยากเพิ่มไอคิว

     เรื่องนี้ทำได้ไม่ยากเกินกำลังของพวกคุณหรอกลองทำดูสิ

      1. ฝึกฝนเป็นประจำ หมั่นทำปัญหาเชาวน์ พวกแบบทดสอบ ปริศนาอักษรไขว้ และเกมต่างๆ เกมพวกนี้ก็หาได้ง่ายๆ มีอยู่ตามหนังสือพิมพ์และหนังสือนิตยสารต่างๆ หรือถ้าจะให้เข้ากับยุคหน่อยก็ search หาได้ตาม WEB SITE ใน Internet

      2. เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตประจำวัน อ้าว.. อย่าเพิ่งตกใจสิ หมายความว่า ให้พยายามใช้ประสาทสัมผัสของคุณในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเต็มที่เท่านั้นแหละ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส การรับรส ในสิ่งต่างๆรอบตัวคุณ ทำให้เป็นนิสัยโดยการมีสติ ในการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณ

      3. เปลี่ยนกิจกรรมและความคิดของคุณ เราไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ถูกต้องหรอกนะ แต่การทำอะไร ซ้ำๆซากๆ มันทำให้เกิดความเคยชิน สมองก็จะถูกให้งานในกระบวนการคิดและการตัดสินใจน้อยลง เดี๋ยวก็สมองฝ่อกันพอดี ! ดังนั้นหัดทำอะไรใหม่ๆบ้าง จะได้กระตุ้นการทำงานของสมองให้ตื่นตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น

      4. พยามยามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องช่วยเหลือต่างๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดบันทึก ออกาไนเซอร์ เรียนรู้ที่จะนึกจากความจำของคุณบ้างฝึกตัวเองให้คิดในใจบ้าง เทคโนโลยีต่างๆมันก็ทำให้ชีวิตเราสะดวกดีอยู่หรอก แต่ว่าถ้าคุณไม่หัดทำอะไรได้ด้วยสมองของคุณเอง สุดท้ายคุณก็อาจกลายเป็นคนโง่ในที่สุด

      5. พัฒนาความเข้าใจในภาษา เพราะว่าภาษานี่แหละที่เป็นสื่อให้คุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบคุณได้รวดเร็วขึ้น

      6. ใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ ทานอาหาร ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ พวกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าหลีกเลี่ยงได้จะดีมาก

IQ สูง หรือ IQ ต่ำ รู้แล้วได้อะไร

      * ถ้าผลที่ได้ว่าคุณมีไอคิวต่ำนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่โง่เง่าและไร้ค่า การรู้จักพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ชีวิตอย่างคุณค่าและมีความสุขต่างหากล่ะที่เป็นสิ่งสำคัญ

      * ถ้าผลที่ได้ว่าคุณเป็นคนที่ไอคิวสูง ก็จริงอยู่ว่าคุณเป็นคนฉลาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่วิเศษกว่าคนอื่นๆคุณก็ยังคงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง จงอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นและคอยดูถูกคนอื่นเพราะ คุณนั่นแหละจะเป็นคนที่โง่ที่สุด

      * IQ ก็เป็นเพียงเกณฑ์หนึ่งที่คนเราคิด ขึ้นมาเพื่อวัดความสามารถคนในการเรียนรู้ เมื่อพวกคุณรู้ผลที่วัดออกมาได้มันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้อยากที่พัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ ในตัวของพวกคุณ มันเป็นสิ่งที่ดีมิใช่หรือ ที่เราจะได้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของทุกๆคน นั่นก็บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติด้วย

ที่มาของข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/content-edu/16489.html