วันที่ อังคาร มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

>สสม.ประชุมหาแนวทางการทำงาน ที่รีเจ้นท์รามคำแหง


สสม.ประชุมหาแนวทางการทำงาน ที่รีเจ้นท์รามคำแหง

เมือวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องลังกาวี โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง มูลนิธสร้างสุขมุสลิมไทย จัดให้มีการประชุม ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ทั่วประเทศ เพื่อ หาแนวทาง ในการทำงาน ในระยะที่ ๔ ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย และพร้อมกันนั้น ที่ประชุม ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการ จัดทำแผนการสร้างผู้สืบทอดบุคคลากร(succession Pan) ของแผนงาน โดยมี รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในที่ประชุม698

447

888

ยยน

222

ชุมพล ศรีสมบัติ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี 52-55
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net