วันที่ อังคาร มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการสร้างความเข้าใจในอิสลามที่ เมิกร์มี่ รีสอร์ท เชียงใหม่


โครงการสร้างความเข้าใจในอิสลามที่ เมิกร์มี่ รีสอร์ท เชียงใหม่

ยยย


เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ซึ่ง มีองค์กรที่ร่วมสนับสนุนและทำงาน คือ องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา สถานฑูต ซาอุดี้อารเบีย โดยมีวัตถุประสงค์เพือผู้เข้าอบรมศึกษาอิสลามได้เรียนรู้ ทบทวนหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติต่างๆในศาสนาอิสลาม อิสลามได้ฝึกทักษะการใช้หลักการศาสนาอิสลามในชีวิตประจำวัน มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามหลักการอิสลาม  และที่สำคัญเกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียน ทักษะชีวิต ทัศนคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้เข้าอบรมจัดที่ เมิกช์มี่ รีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖- ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ คุณวิจิตตา สุจริต หัวหน้าโครงการื โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นมุสลิมใหม่ หรือนิยมเรียกกันว่า มุอัลลัฟ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจยยนร
ศจ.นพ. สนาน สิมารักษ์  บรรยายเรื่องสุขภาพสุขภาวะ สำหรับ พี่น้องมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการ

ยยย
คูณวิจิตตา(อาอีซะ)  สุจริต  ประธานโครงการ

นนร
อ.เสวนี้ย์ จิตต์หมวด  วิทยากร ผู้ให้ความรู้

นนรี
อ.อิสยาส วารีย์ มาให้ความรู้ศาสนาอิสลาม วิทยากร ฐานะตัวแทนของ สถานฑูตซาอุดี้

ลลบ600

ยยนร


ชุมพล  ศรีสมบัติ
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี 52-55
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net