วันที่ จันทร์ มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ป่าชายเลนบ้านอ่าวทึง ตอนที่ 1


ช่วงนี้ผม(ลำพูริมเล) ได้มีโอกาสเข้าไปเก็บข้อมูล ในป่าชายเลน รอบๆทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จึงนำภาพถ่ายพรรณไม้ป่าชายเลนต่างๆมาให้ชมกันครับ รูปอาจจะขาดความคมชัดไปบ้าง เพราะผมได้ลดขนาดรูปถ่ายที่มีไฟล์ภาพขนาดใหญ่ พอลดลงมาความคมชัดก็ลดลงไปด้วย เนื่องจากผมมีความรู้เรื่องการแต่งภาพน้อยมากครับ หากผู้อ่านท่านใด มีคำแนะนำในเรื่องนี้โปรดให้คำแนะนำด้วยครับ...

เข้าเรื่องดีกว่าครับ ป่าชายเลนแห่งแรกที่ผมจะนำท่านไปชมคือ ป่าชายเลนบ้านอ่าวทึง ซึ่งป่าชายเลนแห่งนี้ อยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านอ่าวทึง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา


ทางเข้าป่าชายเลนบ้านอ่าวทึงครับป่าชายเลนบ้านอ่าวทึง เดิมเป็นพื้นที่โครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และวาระครบรอบ 40 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ดำเนินการทำการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และมาจนถึงปี 2550 จึงจบสิ้นโครงการ และทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มอบให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นฝ่ายดูแลพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ในปัจจุบันครับ...

ป่าชายเลนบ้านอ่าวทึงแห่งนี้ ผมก็ได้มีส่วนร่วมมาปลูกป่าชายเลนด้วยครับในช่วงเวลาหนึ่ง จึงมีความคุ้นเคยกับสถานที่ ที่มีพื้นที่ป่าประมาณ 300 ไร่ ประกอบไปด้วย ทั้งพรรณไม้ต่างๆ ทั้งที่เป็นพืชในป่าชายหาด ป่าชายเลน และป่าพรุครับ
 
ดูรูปภาพประกอบครับ รูปตัวอย่างพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าโปร่งครับ ไม่ถึงกับอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง                    "ต้นสมอทะเล"หรือภาษาในท้องถิ่นเรียกว่า "คุระ"                              หนามบริเวณลำต้น              ผลกลม เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล                     ดอกของต้นสมอทะเล                                    ต้นสำมะง่า                               ดอกของต้นสำมะง่า                             ต้นหยีทะเล                                ดอกของต้นหยีทะเล                              ผลของต้นหยีทะเล จะเป็นฝักมีสีน้ำตาลแก่                   ต้นสารภีทะเลหรือต้นทึง

                         ต้นตาตุ่มทะเล


                          ต้นตีนเป็ดทะเล


      
              ผลและดอกของต้นตีนเป็ดทะเล
                   
           มดแดงทำรังที่ใบของต้นตีนเป็ด                ต้นโพทะเล


ปิดท้ายเอนทรี่นี้ด้วยรูปดอกโคล้งเคล้ง หรือดอกเหมรครับ..

และดอกเถานมเมียครับโดย ลำพูริมเล

 

กลับไปที่ www.oknation.net