วันที่ เสาร์ มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 


    จะได้ยินบ่อยๆว่าเรื่องนี้ให้ควรมอบให้ท้องถิ่น หรือท้องที่ไปดำเนินการในภาษาราชการที้เข้าใจได้ คำว่า ท้องถิ่น คือ อบต. เทศบาล อบจ. ส่วนท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นหัวขบวนของท้องที่ ส่วน อปท.ท้องถิ่นมีนายอำเภอหรือผู้ว่าฯ คอยกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น ในยุคแรกๆ 2540 ตั้งแตจ่มี อบต. เกิดขึ้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงบประมาณของรัฐบาลมากมายเพราะ อปท.มีส่วนเข้ามาตัดสินใจและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของประชาชนจึงเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับชาวบ้าน ในการที่จะเข้ามารับรู้ วิธีการทำงานของภาครัฐกลุ่มที่เสียการนำในภาคราชการ ได้มีการนำเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ อบต. เทศบาล จนถึงขั้นเสนอให้ยุบ อบต.ไปเลยก็มี จนมีบางคนเปรียบเปรยไปว่า "อบต.เหมือนยักษ์ที่ออกจากตะเกียง แล้วกลับเข้าตะเกียงไม่ได้"

            แต่ความคิดเหล่านั้น มาถึงวันนี้ เริ่มจางลง และยอมรับในความมีอยู่จริงและเป็นอยู่ แต่ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นใน อปท.นั้น เป็นจุดออ่นไหวที่จะถูกสังคมจับตามองว่า"คนท้องถิ่น ทุจริตมากมาย" ทั้ง ปปช. ปปท. สตง. ฯลฯ ต่างก็มองไปที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องที่คนท้องถิ่นจะต้องพร้อมรับการตรวจสอบ แต่อยากจะให้สังคมได้รับทราบ รับรู้ ในเบื้องต้นก่อนว่า คนท้องถิ่น จำนวนมากที่ไม่อยากจะเห็นการทุจริต ขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะข้าราชการประจำ ปลัด อบจ. ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. หรือข้าราชการอื่นๆ ทุกคนมีอนาคต และพยามที่จะตนเองมีอาชีพที่มั่นคง รับราชการจน 60 ปี หรือ ภาคการเมือง นายก อบจ. อบต. เทศบาลหลายๆท่านต้องการมาทำงานด้วยความโปร่งใส อยากจะเห็นสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าในสังคม "คนท้องถิ่น" ก็มีการคนประเภทเข้ามาหาประโยชน์กับท้องถิ่นเหมือนกัน เพราะต้นทุนในการเข้ามาสู่ตำแหน่งสูง จะต้องเรียกทุนคืน แถมกำไรงามๆ ไปด้วยเมื่อครบวาระ 4 ปี 
             เอาเป็นว่า การทุจริต นั้น สังคมส่วนใหญ่ไม่ต้องการเห็น ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของการผิดจริยธรรม คุณธรม  แต่หากมามองความเสียหายในแง่ของเม็ดเงินงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค กับภาคท้องถิ่นแล้วเทียบกันไม่ได้เลย เพราะสัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน ในทุก 100 บาท ส่วนกลาง ภูมิภาคไปบริหารจัดการเป็นเงิน  74 บาท แต่ท้องถิ่นได้ไป 26 บาท ลองคิดดูก็แล้วกันผู้ที่มีอำนาจในตัดสินใจในส่วนกลาง (อธิบดี ปลัดกระทรวง รมต. นายกรัฐมนตรี มีสักกีคนนับหัวได้) ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าฯ 76 จังหวัด 700 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบ้าง  แต่พอถึง อปท. ผู้บริหารสูงสุดคือคือ นายก อปท. ประมาณ 8,000 แห่ง ก็ 8,000 คน ไม่รวมรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ดังนั้น คนน้อยแต่งบประมาณมาก กับคนมากแต่งบประมาณน้อย  ผมจึงมองว่าท้องถิ่นในเรื่องนี้ว่ายังข้อดีอย่างหนึ่งชาวบ้านจับทุจริต อปท.ได้ง่าย และหากนายก อปท.คนไหนทุจริตมากเลือกตั้งใหม่ก็โดยชาวบ้านหรือฝ่ายตรงข้ามแฉแหลกโอกาสที่จะสอบตกมีสูง มันเป็นการเปิดเวทีสอนการเรียนรู้ทางการเมืองให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง เิขาจะได้รู้ว่าตัวแทนเขาเอาภาษีของเขาไปทำอะไรบ้าง เ้ป็นประโยชน์หรือเปล่า หากมองในแง่ดีครับ 
                ทุกวันนี้ ผมสังเกตเห็นชาวบ้านก็เริ่มคิดที่จะทุจริต เงินงบประมาณแผ่นดินเหมือนกันเอาตั้งแต่เรื่อง"เงินช่วยเหลือน้ำท่วม" เยียวยา หรือจำนำข้าว
เริ่มที่จะหลอกเอาเงินหลวงเหมือนกันในหลายพื้นที่ ลองตรวจสอบดูดีๆ น้ำไม่ท่วมก็บอกว่าท่วมเพื่อให้ได้เงิน 5,000 บาท หรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำไปแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลย หรือไม่ข้าวแต่ก็เอาข้าวไปจำนำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ มันลงถึงรากหญ้าจริงๆ ผมขอชื่นชมคนใต้ จำชื่อไม่ได้บอกว่า" การที่ นายเจ๋ง ดอกจิก หรือนายจุตพร พรหมพันธ์ ดูถูกคนใต้ในเวทีเสื้อแดงว่าเขาโง่ หรือดูแต่ละครน้ำเน่าอะไรทำนองนั้น  แต่ฟังคนใต้เขาบอกว่าการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ฯยังไม่ชนะคนจังหวัดภาคใต้ได้นั้น เพราะคนใต้เขารู้ดีว่าควรจะมอบอำนาจของเขาให้กับคนที่ที่เขาเชื่อมั่น ว่าจะดูทรัพยากรในพื้นที่เขาได้ ใครจะเขามากกอบโกยผลประโยชน์ทางธรรมชาติเขาไป ยกตัวอย่างการขุดเจาะน้ำมันในทะเลซึ่งในพื้นที่ถภาคใต้ ทุกวันนี้ ประเทศไทยเราส่งน้ำมันออกเป็นสินค้าที่รายได้ รองๆจากข้าวนะครับ แต่เราไปซื้อน้ำมันกลับมาใช้ในราคาแพงๆ มันตลกสิ้นดี เห็นไหม๊ มันก็จริงอย่างเขาจึงไม่เชื่อใครง่ายๆ เพราะทุกคนทรัพยากรธรมชาติ "น้ำมัน"  ที่บอกว่าความมั่นคงทางพลังงานของคนไทยนั้น มหายความถึง ความมั่นคงของประชาชนโดยส่วนรวมหรือว่า เป็นความมั่นคงของคนถือหุ้น ปตท. กรรมการ ปตท.กันแน่ 
               การที่ส่วนกลาง ผู้ที่กำหนดนโยบาย แล้วทุจริตเชิงนโยบาย หรือคอรัปชั่น ในเชขิงนโยบาย ถึงวันนี้ก็ลองๆตรวจสอบดูก็แล้วกันว่า ใครที่ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศมากกว่ากัน  ระหว่าง องค์กรปกครองท้องถิ่น กับรัฐบาลกลาง ผมยังย้ำว่าไม่ได้เห็นดเ้วยกับการทุจริต คอรัปชั่นใน อปท. ดังนั้น พี่น้องประชาชน จะต้องช่วยกันตรวจสอบ ทุกวันนี้ ปปช. สตง. มีประจำที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ชาวบ้านข้องใจ เขาร้องเรียนได้เลย แต่ขอให้เป็นเรื่องจริง อย่าเพียงหวังผลทางการเมืองเพราะจะไม่เกิดประโยชน์ เสียเวลาเจ้าหน้าที่เปล่าๆ               

โดย ปลัดศักดิพงศ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net