วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้าราชการท้องถิ่น ชั้น 2


                  ข้าฯคือผู้รับใช้ ผู้สนองงานพระเจ้าแผ่นดิน ราชการหมายถึงงานของพระเจ้าแผ่นดิน งานของรัฐบาล    ข้าราชการเป็นผู้สนองงานของพระบาทสมเ้ด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อประเทศเราเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแล้ว ข้าราชการจะต้องทำงานสนองนโยบายของผู้ที่มาเป็นรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ดังนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องถวายสัตย์ ปฏิญานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             การบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างมีประสิทธิสูง ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              ในวันนี้ (1 เมษายน 2555) เป็นวันข้าราชการพลเรือน เป็นวันหนึ่งที่บรรดาเหล่าข้าราชการพลเรือนทั้งหลายต่างๆ มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนข้าราชการที่ดี จะต้องมีคุณภาพและคุณธรรม มีการศึกษา หาหลักปฏิบัติให้เกิดผลดีกับองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ตามหลักเกณฑ์ครลองระบอบประชาธิปไตย  ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาล คุ้มค่า โปร่งใส พึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองความต้องของประชาชนโดยส่วนรวม ต้องฟังเสียงประชาชน หรือจะต้องให้ประชาชนเจ้าของอำนาจมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสุดท้าย พึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมประกอบไปด้วย  กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
               ในส่วนของข้าราชการท้องถิ่น (อบต. เทศบาล .อบจ.) ทุกวันนี้ยังถือเป็นข้าราชการ ชั้น 2 อยู่ดี ทั้งๆที่ หลายคนพยายามที่ลบล้างภาพข้าราชการชั้น 2 ออกไปจาก อปท. แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ยังเหมือนเดิมครับ ลองดู
                1.เรื่องการบริหารงานบุคคลใน อปท.(อบต.เทศบาล และ อบจ.) นักกฎหมายไทยออกแบบโครงสร้างอำนาจหรือการบริหารงาน อปท.โดยวางน้ำหนักให้อำนาจของผู้บริหาร(นายก อบต. เทศบาล อบจ.) คนเดียวที่มีอำนาจเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่เรื่องการบรรจุึ แต่งตั้ง ให้ความดี ความชอบ หรือให้่ออกจากราชการ โดยอาจจะไม่้ไว้กันหมา เช่น ก.อบต. กท. ฯลฯ ไว้อ้างความชอบธรรม  แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน ที่ให้อำนาจตามลำดับชั้น เช่นรมต.อาจจะตั้งตั้งปลัดกระทรวง หรืออธิบดี แล้วอธิบดีก็แต่งตั้งลดหลั่นกันลงไป ค้านอำนาจซึ่งกันและกัน ใน อปท.ไม่มีครับ นายกฯ คนเดียวเลย ถ้าหากเจอนายกที่มีคุณธรรม และจิตใจเป็นผู้บริหารที่ดี ก็แล้วไป แต่หากไปเจอ ผู้บริหาร อปท.แบบเลือกพวกพ้อง เอาคนของตนเอง เอาความแค้น ทางการเมืองมาบริหาร อปท. (ปัจจุบันนี้มากขึ้นด้วย) ข้าราชการ อปท.ก็ลำบาก ยกตัวอย่าง สังเกตุ หากเลือกตั้งใหม่ นายก อปท.เปลี่ยนเมื่อไหร่ ปลัด อปท.ก็อยู่ไม่ได้ ยิ่งให้ปลัด อปท.เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อปท.แล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ พอเลือกตั้งเสร็จคนที่สอบได้ ก็บอกว่าปลัดไม่ช่วยเหลือตนเอง หรือคนที่สอบตก ก็บอกว่าปลัดไม่เป็นกลาง หาก อปท.ใด ถ้าหากนายกคนเก่าได้เข้ามาเป็นนายก อีกสมัยแล้ว หาเรื่องย้ายปลัดนั้น แสดงว่าปลัดทำตัวเป็นกลางระหว่างการเลือกตั้ง  นายกฯจึงไม่พอใจ เพราะเป็นกลางของนายกเก่าคือ ต้องช่วยเหลือตนเอง  หรือพอเกิดปัญหา ข้อขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันกับผู้บริหารเท่านั้น  ร้อยทั้งร้อย จังหวัด อำเภอ ไม่มีน้ำยาหรือจะมีบ้างก็บอกให้ย้ายไปประจำอยู่ที่่อื่นเสีย เพราะเราย้ายนายก อปท.ไม่ได้นี่เป็นจนเป็นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครองมากมาย และศาลตัดสินให้เป็นการกระทำที่ไำม่ชอบเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดขอนแก่น 
                 2.สิทธิประโยชน์ ในเรื่องสวัสดิการของข้าราชการ อปท.ก็เช่นกัน  อาทิ ค่ารักษาพยาบาล หรือสิทธิอื่นๆ มีปัญหา ยกตัวอย่าง หากข้าราชการท้องถิ่นท่านใด ที่มีบิดา มารดา หรือตนเอง เป็นโรคร้าย ค่ารักษาสูง ผู้บริหาร อปท. จะเริ่มไม่สบายใจเพราะหากมีค่ารักษาพยาบาลปีละ 4-5 แสนบาท/ปี ก็เตรียมย้ายไปได้เลย เพราะผู้บริหาร เขาไม่เอาไว้แน่ สู้ เอาเม็ดเงินไปก่อสร้างถนน คสล. ดีกว่า เป็นไหนๆได้ทั้งเงิน ทั้งกล่อง และในปัจจุบันนี้ และเงินค่าตอบแทน หรือเงินเดือนของข้าราชการ อปท.ก็ตาม  ปัจจุบันนี้ยั่งต่ำกว่าฐานเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 5 % และต่ำกว่าข้าราชการครู 13% เพราะอ้างเหตุว่า คณะกรมการ ก.ถ. ยังไม่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ขาดคนเป็นประธาน เพราะเลือกไปแล้ว แต่ รมต.ไม่ลงนามรับรอง  ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วของนายอภิสิทธิ์ฯ โน้น ดังนั้น วันนี้เงินเดือนยังเหมือนเ้ดิมทุกประการ แต่เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ขึ้น 30 % แ้ล้วตั้งแต่ก่อนจะยุบสภาฯ ครับ (เอาใจฝ่ายการเมืองหน่อย)  และ ป.ตรี 15,000 บาท นั้นก็ยังไม่สามารถขึ้นให้ได้ เพราะสาเหตุเดียวกันแถมบางแห่ง ยังไม่มีเงินเป็นของแถมด้วยฟังแล้วกลุ้มใจ
                  เอาแค่ 2 ข้อนี้   ก็พอแสดงให้เห็นว่าในวันนี้ ข้าราชการพลเรือน ยังถือว่าเป็นข้าราชการที่ได้รับการดูแลจากภาครัฐดีกว่าข้าราชการท้องถิ่นเป็นไหนๆ นี่หากจะรวมในการกดขี่ ข่มเหง หรือบังคับให้ข้าราชการ อปท ทำผิดต่อระเบียบ กฎหมายบ้านเมือง มีอีกมากแบบมหากาพย์ บางท่านอาจจะบอกว่าทำไมข้าราชการท้องถิ่นไม่ทำบันทึกไว้ หากคนพูดมาอยู่ก็ลองทำดูครับ ข้าราชการท่านนั้น อาจจะไม่ได้เดินกลับบ้านด้วยตนเอง อาจจะมีคนมาส่งและมีพระนำหน้าด้วย ดังนั้น การที่จะให้ข้าราชการท้องถิ่น มีศักดิ์ศรี หรือสิทธิ เท่าข้าราชการพลเรือนนั้น คงยาก คนที่ทำงานท้องถิ่นพอมีโอกาสก็จะขอย้ายเข้าไปอยู่ส่วนกลาง ภูมิภาค ยังไม่ค่อยจะเห็น ข้าราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ขอย้ายเข้ามาอยู่ท้องถิ่น เลย หรือมีแต่น้อยมาก  ตอนนี้มีกฎหมาย อปท.เข้าสู่การพิจารณา 4 ฉบับ รวมทั้งการบริหารงานบุคคล ก็ฝากให้นักกฎหมายไทยที่มีภูมิความรู้ มากมายดูแลด้วยครับ อย่าให้ข้าราชการ อปท.เป็นข้าราชการ ชั้น 2 อีกต่อไปเลย            

โดย ปลัดศักดิพงศ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net