วันที่ จันทร์ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อยู่อย่างมีความสุข...........คำกลอนพุทธทาส


อยู่อย่างมีความสุข อย่าประยุกต์สิ่งทั้งผ่องเป็นของฉัน

Live joyfully in this world don't apply"My own" to anything.                                                                          

ถ้าจะอยู่   ในโลกนี้   อย่างมีสุข                    อย่าประยุกต์  สิ่งทั้งผอง เป็น"ของฉัน"

If you would live joyfully in this world        don't apply"my own" to anything.

มันจะสุม  เผากระบาล  ท่านเป็นควัน             ต้องปล่อยมัน  เป็นของมัน   อย่าผันมา-

They will roast your skull till it smokes,  so let'em go as "their own" Don't bind.

เป็นของกู  ในอำนาจ  แห่งตัวกู                     ท่านจะอยู่  วุ่นวาย  คล้ายคนบ้า

them as "mine" under ego's power, you"ll be stressed,confused,even go crazy.

อย่างน้อยก็   เป็นนกเขา   เข้าตำรา              มันดีกว่า   "กูข็องกู"   อยู่ร่ำไปฯ

At the least you'll be a caged pigeon ever cooing "koo... koo"over and over. *in thai ,a coarse form "I"

ท่านหามา,     มีไว้,    ใช้หรือกิน                    ตามระบิล,   อิ่มหนำ   ก็ทำไหว

You can find, acquire, use, eat whatever,  and as much as you need until satisfied,

โดยไม่ต้อง   มั่นหมาย   ให้อะไรๆ                  ถูกยึดไว้   ว่า"ตัวกู"   หรือ"ของกู" ฯ

Without ever regarding and grasping any  of it as "me,"  "mine," or "my own."

 Translated into Enlish by Santikaro Bhikkhu

                                                                             พุทธทาสภิกขุ

                                                                              

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net