วันที่ เสาร์ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แลกกัน


                  วันที่ 6 เมษายน 2555 ชาวบ้านอุมุงร่วมกันทำแผนที่ชุมชนและประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการเล่าเรื่องราวในอดีตถึงแหล่งที่มา ที่ทำกิน แหล่งการเกษตร และประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านอุมุง   โดยมีการแบ่งกลุ่ม สองกลุ่มๆ หนึ่งที่สมาชิกยังอายุน้อย เยาวชน เณรน้อย ลุงป้า น้าอา พากันวาดแผนที่ชุมชนของตนเอง โดยบันทึกข้อมูลสถานที่สำคัญแหล่งที่ทำกิน แหล่งอาหารน้ำ สถานที่ทำเหมืองแร่ และสถานที่สำรวจเจอะหาทองคำและแร่ชนิดต่างๆ บริเวณรอบเขตชุมชนของตนเอง      

                           กลุ่มที่สองทำเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนโดยผ่านการบอกเล่าของสมาชิกกลุ่มที่สูงวัย โดยทำการเล่าความหลังครั้งก่อนว่ามาอาศัยอยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร

 บ้านอุมุงซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กมีประชากรประมาณ  300 กว่าหลังคาเรือน มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หมู่บ้านมีหุบเขาล้อมรอบ ชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตร

โดย กวีแสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net