วันที่ พุธ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บรรยกาศ งานเมาลิด ดอยอ่างข่าง มัสยิดอัลอักศอ เชียงใหม่


บรรยกาศ  งานเมาลิด ดอยอ่างข่าง มัสยิดอัลอักศอ เชียงใหม่


นนน

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 2555 มัสยิดอ่างข่าง อัลอักศอ จัดให้มีงานเมาลิดนบี เพื่อส่งเสริม พี่น้องในชุมชนในตระหนัก ถึงภาระหน้าที่ท่านนบี (ซ็อลฯ) ได้ฝากไว้ ได้ศึกษา ชีวประวัติของท่าน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ที่สำคัญ พี่น้องมุสลิมในแต่ละพื้นที่ได้มาเยี่ยมเยือน พบปะช่วยเหลือกัน ในค่าใช้จ่ายของมัสยิด ท้้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าครู และอื่น ตามความจำเป็นของมัสยิด เช่นเดิม

 

ศุนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมงานเพื่อให้ความรุ้ในเรื่องของสุขภาวะ และตรวจสุขภาพ

ภาพบรรยากาศ

ยยย

333

ยยย

ยยย

ลลล

ยยย

ยยย

555

ยยย

ยย

5555

666

666

บบบ

บบบ

ภาพโดย  อาหลี  หมาดโหยด
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี 52-55

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net