วันที่ เสาร์ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

How To Talk To Anyone: ประเด็นชวนทะเลาะไม่ได้อยู่ที่แค่หัวข้อสนทนา


เขาว่ากันว่าหนังสือเรื่อง How to Talk to Anyone ของ Leil Lowndes เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับ How to Win Friends and Influence People ของ Dale Carnegie

ทั้งสองเล่มต่างแนะนำวิธีการพูดให้ "เข้าหู" คน อย่างผมจำได้ว่า Dale Carnegie บอกว่า ไม่ควรพูดขัดกับคู่สนทนา แม้ว่าเขาจะพูดผิดอย่างไรก็ตาม

ในทำนองใกล้เคียงกัน Leil Lowndes บอกว่า ถ้าไม่อยากขัดแย้งกับคู่สนทนา ให้หลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมือง และศาสนา เพราะอ่อนไหวมาก

แล้วให้หันมาชวนสนทนาเรื่อง "ธรรมชาติ ดินฟ้า อากาศ" แทน โอกาสจะผิดใจ หรือพูดอะไร ไม่เข้าหู มันจะลดน้อยถอยลง

ส่วนตัวแล้ว ผมมองว่า หนังสือ How To ไม่ใช่คำตอบท้ั้งหมด เพราะบางที บางครั้ง มันใช้กับชีวิตจริง สถานการณ์จริงไม่ได้ เรื่องของเรื่องประสบการณ์ การพูดคุย หรือเข้าอกเข้าใจคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราจึงสำคัญเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร "ล้น" ทำให้มีช่องทางกระตุ้นความอยากสื่อในสิ่งที่คิดหลากหลายขึ้น จนห้ามใจไม่ทัน บางที แม้จะไม่พูดการเมือง แล้วหันไปพูดเรื่อง "ดินฟ้าอากาศ" โอกาสที่จะมีการสื่อสารผิด หรือเกิดข้อขัดแย้งก็มีมากอยู่พอ ๆ กับการสนทนาเรื่องการเมือง หากว่าผู้พูด "ไม่ระมัดระวัง" ให้พอ

ในขณะที่กับคนบางคน ต่อให้คุยเรื่องการเมืองซีเรียสแค่ไหน หรือเห็นไม่ตรงกันแค่ไหน เขาก็ไม่โกรธ

ในทางตรงกันข้าม ยิ่งจะเป็นการสร้างเพื่อน หากการพูดคุยนั้นเป็นสุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างกัลยาณมิตร มีความอดกลั้นต่อความเห็นต่าง (toleration) ถนอมน้ำใจกันและกัน สมกับเป็นบัณฑิตผู้ได้ชื่อว่าได้รับการฝึกตนมาเป็นอย่างดีแล้ว

ประเด็นที่สำคัญกว่า สิ่งที่หนังสือทั้งสองเล่ม แนะนำ อาจไม่จำกัดอยู่ที่ว่า เรากำลังคุยเรื่องอะไร จะเป็นเรื่องการเมือง หรือดินฟ้าอากาศ ก็ไม่เกี่ยว

หากแต่สิ่งที่ต้องตระหนักยิ่งกว่า คือ "เรากำลังคุยอยู๋กับใคร" เขาเป็นคนอย่างไร ถ้าเรารู้จัก และใส่ใจคนที่เรากำลังคุยด้วย ความระมัดระวัง ในเนื้อหาสาระ อาจจะตามมาเอง

สุดท้าย แม้จะอ่านหนังสือมายืดยาวก็จำได้ไม่หมด ปฏิบัติจริงไ่ม่ได้

จนต้องกลับไปที่คำสอนแบบเก่า ๆ สั้น ๆ ที่ได้ใจความว่า "อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารล้น และ รวดเร็ว แบบในยุคนี้

โดย chettapat

 

กลับไปที่ www.oknation.net