วันที่ ศุกร์ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (จบ)


สัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุนั้น เป็นราชประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เป็นสมมติเทวราช เมื่อเสด็จสวรรคตจึงสร้างพระเมรุโดยมุ่งหมายให้เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุที่มีเขาสัตตบริภัณฑ์รายล้อม เชิงเขาพระสุเมรุคือป่าหิมพานต์ซึ่งดาษดื่นด้วยสัตว์ในจินตนาการนานาพันธุ์ ครั้งนี้ สร้างด้วยเทคนิคการปั้นปูนสดโดยกลุ่มช่างจากจังหวัดเพชรบุรี และเขียนสีโดยจิตรกรจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

โดยเนรมิตอบฐานพระเมรุด้วยการนำสัตว์หิมพานต์ จำนวน 160 ตัว พร้อมนำไม้ดอกไม้ประดับ เช่นดอกหงอนไก่สีชมพู สีประจำวันประสูติ ต้นส้มหลอด สีทรงโปรด ทองพันชั่ง หนวดปลาดุก รวมทั้งต้นไม้ประเภทบอนไซ ต้นไทร ต้นโมก ต้นสนเลื้อย เล็บครุฑ ไม้ดัดตะโกใหญ่ ให้เหมือนป่าหิมพานต์ ส่วนที่พิเศษกระถางต้นไม้ ที่สั่งทำขึ้นมาใหม่มีอักษรพระนาม “พร” ประดับโดยรอบด้วย ส่งผลให้ภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุสวยงาม

“งานสกุลช่างเมืองเพชร” เป็นผลงานที่เกิดจากช่างพื้นบ้านมีแบบฉบับศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนศิลปะที่ทำจากท้องถิ่นอื่น และได้พัฒนาระดับฝีมือ รูปแบบ เนื้อหา จนเป็นลักษณะเฉพาะของ “สกุลช่างเมืองเพชร” พร้อมถ่ายโอน ค้นคว้า ศึกษาวิธีการทางศิลปกรรมจากกลุ่มช่างต่าง ๆ ซึ่งในด้านการถ่ายทอดความรู้ของช่างมักเป็นไปตามรูปแบบในอดีต คือเป็นการถ่ายทอดบุคคลสู่บุคคลในครอบครัวเดียวกันจากพ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน

การประกอบอาชีพช่าง มักรับงานที่ตนเองชำนาญและถนัด หรือไม่เจ้าของงานก็จะเลือกเฟ้นช่างที่มีความชำนาญเฉพาะมาทำ นานเข้าจึงถูกเรียกว่า “สกุลช่างเมืองเพชร” มากกว่าที่จะเรียกว่า “ช่างสิบหมู่” เหมือนที่อื่น ๆ เพราะแต่ละช่างมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนั่นเอง

ในการปั้นสัตว์หิมพานต์นั้น ช่างเมืองเพชรได้ใช้กรรมวิธีเก่าแก่ในการผสมปูนที่เรียกว่า งานปูนสด หรืองานปูนตำ ด้วยการผูกเหล็กโครงด้านใน และเนื่องจากงานสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุนี้ เป็นงานกลางแจ้ง จึงมีการใช้ปูนซีเมนต์เป็นโครงด้านใน แล้วจึงพอกปูนสดกำหนดลวดลายตามลักษณะที่ได้กำหนดไว้ และได้ส่งต่อให้สำนักช่างสิบหมู่เป็นผู้ลงสีตามรูปลักษณ์ของสัตว์หิมพานต์แต่ละชนิดก่อนที่จะนำมาใช้ในการประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชม "พระเมรุ" ของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ยามค่ำ
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/04/21/entry-1

การพระเมรุ และพระเมรุในสมเด็จภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/04/25/entry-2

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (๑)
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/04/26/entry-1

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (จบ)
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2012/04/27/entry-1

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net