วันที่ จันทร์ เมษายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หน้าที่ลูกผู้ชาย..ครั้งหนึ่งในชีวิต..ได้บวชในพุทธศาสนา


    

หน้าที่ลูกผู้ชาย..ครั้งหนึ่งในชีวิต..ได้บวชในพุทธศาสนา

            เกิดเป็นลูกผู้ชาย..การได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์..คือการบวชทดแทนคุณบิดา มารดา  ได้บวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  มีศาสนาเป็นพื้นฐานชีวิต  หากได้ฝึกฝนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะบวชกี่วันก็ตาม  ก็จะคุ้มค่า และเกิดศรัทธา ได้อานิสงค์ใช้เป็นทุนในการดำเนินชีวิตของตนตลอดไป  อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้ญาติที่ล่วงลับ ได้บุญกุศลนี้เผื่อแผ่ไปถึงอีกด้วย...จึงขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนา สาธุ กับการบวชครั้งนี้ด้วยเทอญ...


   

    การทำหน้าที่ ของพ่อแม่ที่สมบูรณ์นั้น...ไม่เพียงเลี้ยงดู ให้ที่อยู่ ที่กิน ให้เติบใหญ่ แต่ต้องให้ชีวิต ให้จิตวิญญานของความเป็นคนที่สมบูรณ์ โดยมีศาสนาเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีิวิต เพื่อให้สามารถประคับประคองชีวิต ในทุกช่วงที่ชีวิตประสบกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามา ทั้งเรื่องดี และไม่ดี สามารถนำชีวิตของตน โดยใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต   การตั้งใจจริง..ของนาค ที่จะบวช...นอกจากได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวแล้ว..ยังเป็นการชักนำให้ญาติพลอยได้บุญ ได้ร่วมอนุโมทนาในบุญใหญ่ที่ได้ทำในครั้งนี้อย่างยิ่ง ทั้งต่อตนเองและครอบครัว   ฝึกความมีระเบียบวินัย...ฝึกบังคับตนเอง...ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง..ยกระดับตนเองเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์...


โดย คนดีมีวินัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net