วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองไทยกับ "พรรคเลวน้อยเลวมาก"   สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ขอเข้ามาเขียนความคิดเห็นส่วนตัวและมุมมองของผมที่มีต่อการประชุมรัฐสภาว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผมรู้สึกคำพูดหรือวาทกรรมทางการเมืองที่ว่า เผด็จการรัฐสภากับ

เผด็จการประชาธิปไตยถูกหยิบมาพูดมาขึ้นและหนาหูขึ้นทุกวัน  หากจะมองย้อนกลับไปว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ชนะการ

เลือกตั้งเกินกึ่งครึ่งแบบพรรคเพื่อไทย การลงมติอนุมัติผ่านร่างกฎหมายต่างๆจะเป็นการใช้เผด็จการรัฐสภาหรือไม่ คำพูด

ดังกล่าวของพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้ในการกล่าวหาพรรคเพื่อไทยในทางการเมืองนี้จึงถือว่าไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน ระบอบ

ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดหรือประเสริฐเลิศเลอที่สุดแต่ถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่เลวร้ายน้อยที่สุด

 มองในมุมกลับกันหากเราใช้เสียข้างน้อยในการปกครองไม่ฟังเสียข้างมาก”แบบนี้แหละครับที่เรียกว่า เผด็จการ” แต่การ

เร่งรีบกุลีกุจอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายไม่ต่างกันสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำในตอนนี้ไม่ต่าง

กับการแก้บาลีให้สีกามีอะไรกับพระได้ โดยไม่ผิดพระธรรมวินัย สิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ

สิทธิเสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาคของประชาชนไม่ใช่การที่นักการเมืองทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษ ซึ่งในส่วนย่อย

ของบ้างประการเช่น การที่สมาชิกพรรคทำผิดแล้วต้องยุบพรรคอันนี้ผมไม่เห็นด้วย เหมือนครอบครัวหนึ่งพ่อแม่มี

จิตใจดีทำบุญทำทานมาตลอดปรากฏว่าลูกชายทำผิดไปฆ่าคนตายมา มันก็ไม่ใช่ที่จะต้องไปประหารชีวิตพ่อแม่บุพการี

ด้วย ประเทศไทยขาดการสนใจใส่ใจในสิ่งที่เร่งด่วนทั้งทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและสาธารณสุข แต่กับมาวุ่นวาย

กับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องทางการเมือง ทางเศร้าใจจริงๆประเทศไทย


โดย รามเทพ

 

กลับไปที่ www.oknation.net