วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อคิดสำหรับผู้ที่ลังเลหรือเข้าใจผิด เรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


ทำดี-ทำชั่ว เงินดี-เงินชั่ว

 
         ของจริงที่เด็ดขาดที่สุดและจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องยึดถือที่สุดนั้น  คือความจริงที่ว่า"ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว"  ทำดีต้องดี ทำชั่วต้องชั่วเสมอไปจนตลอดจนกัลปาวสาน
         แต่มันมีข้อที่ทำให้เกิดการลังเลหรือเข้าใจผิดอยู่มากตรงที่ ผลพลอยได้  คือ เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง และลาภผลอื่นๆ ที่เป็นวัตถุ
 
          ทำดี ดีเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำเสร็จ  ทำชั่วก็ชั่วเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำเสร็จ    เพราะว่ามันดีหรือชั่วอยู่แล้วในตัวการกระทำ  ที่เรากระทำกันทั้งทางกาย วาจา และใจ
          ส่วน"ผลพลอยได้" ที่เป็นเงินทองหรือชื่อเสียงนั้นมันไม่แน่  บางที่มันก็ได้  บางที่มันก็ไม่ได้  ทั้งฝ่ายการทำดีและทำชั่ว  เพราะเหตุว่ามันเป็น "ผลพลอยได้"    แต่มันไปแน่ดักอยู่ข้างหน้าอย่างเด็ดขาดอีกชั้นหนึ่งว่า ถ้าเงินนั้นพลอยได้จากการทำดีก็เป็น "เงินดี" ถ้าพลอยได้จากการทำชั่วก็เป็น "เงินชั่ว"      ชื่อเสียงที่พลอยได้มาจากการทำดี   ก็เป็นชื่อเสียงแท้   หรือบริสุทธิ์  ถ้าชื่อเสียงพลอยได้มาจากการทำชั่วก็เป็นชื่อเสียงปลอมเทียม
 
  เงินดีทำให้เจ้าของเป็นคนดี  ลูกเมียพ่อแม่ก็พลอยได้รับเลี้ยง  ก็พลอยเป็นคนดี  ทำศาสนาให้บริสุทธิ์และเจริญในเมื่อนำเอาไปบำรุงพระศาสนา  ตายแล้วก็ไปสวรรค์กันทั้งคณะ
 
                 เงินชั่วทำเจ้าของให้เป็น "ผีผู้สูบเลือดเพื่อนมนุษย์"  เพราะเป็นเงินที่บีบบังคับเอามาจากเจ้าของที่ไม่ประสงค์จะให้   และได้มาโดยวิธีอันเร้นลับ  ทำนองเดียวกับผีที่แอบสูบเลือดมนุษย์
                เงินชั่วนั้น  เมื่อเอาไปเลี้ยงลูกเมียพ่อแม่  ก็พลอยทำให้กลายเป็นผีสูบเลือดมนุษย์กันทั้งพวก  ทำศาสนาให้ถูกดูหมิ่น  เมื่อเอาไปบำรุงศาสนา  ตายแล้วก็ไปนรกกันทั้งคณะ  มันจะเอามาสับเปลี่ยนกันได้อย่างไร?
 
             ทำดี ดีตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสาน  ทำชั่วก็ชั่วแต่ต้นจนตลอดอวสาน   โดยเด็ดขาดแน่นอนเสมอ
             จงพยายามชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดี ถ้าหากมันมีอยู่  และ พยายามทำแต่สิ่งดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป  จนถึงที่สุดแห่งความดีและลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด. 
                                                                             พุทธทาสภิกขุ


โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net