วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ด่วน....อย่าหลงคารมสมาคมชาวไร่ยาสูบ                                  วันที่  14 พฤษภาคม 2555

อย่าหลงคารมสมาคมชาวไร่ยาสูบ

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ขอให้รัฐบาลอย่าหลงเชื่อคารมที่สมาคมชาวไร่ยาสูบขอบคุณกระทรวงการคลังที่ไม่ขึ้นภาษีบุหรี่  โดยข้ออ้างของสมาคมชาวไร่ยาสูบที่ว่าการขึ้นภาษียาสูบจะกระทบต่อชาวไร่ยาสูบอย่างรุนแรงนั้นไม่เป็นความจริง  เนื่องจากผลจากการขึ้นภาษีเมื่อ พ.ศ.2552 ได้หมดไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกแนะนำและประเทศจำนวนมากมีการขึ้นภาษียาสูบทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อ 

การสำรวจในปี พ.ศ.2554 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 12.5 ล้านคนใน พ.ศ.2552 เป็น 13 ล้านคน และยอดขายยาสูบเพิ่มขึ้นจาก 1,800  ล้านซองในปี พ.ศ.2552 เป็น 2,038  ล้านซองในปี พ.ศ.2554  และหากรัฐบาลชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไปอีก  การสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นไปอีก  เพราะมาตรการยับยั้งการเพิ่มของการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ  การขึ้นภาษี  และโดยหลักวิชาการแล้ว  ภาษียาสูบที่จะทำให้การสูบบุหรี่ไม่เพิ่มขึ้น  อย่างน้อยต้องปรับขึ้นให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นการที่สินค้าอื่น ๆ มีราคาแพงขึ้นในขณะนี้  ถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อให้ราคาแพงขึ้นด้วย  ผลที่เกิดขึ้นคือราคาบุหรี่จะถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่น  ผู้คนก็จะสูบบุหรี่มากขึ้น  ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว  ฝ่ายเดียวที่ได้รับผลประโยชน์ไปเต็ม ๆ คือบริษัทบุหรี่  ซึ่งมีหลักฐานว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของสมาคมชาวไร่ยาสูบ 

อนึ่งรัฐบาลไทยมีการขึ้นภาษีรวม 9 ครั้ง  ระหว่าง พ..2536-2552  แต่การเพิ่มขึ้นของราคาบุหรี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสินค้าอื่น ๆ แต่อย่างใด  จำนวนคนสูบบุหรี่อยู่ที่ 12 ล้านคนในปี พ.ศ.2534 และเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคนในปี พ.ศ.2554  การรณรงค์ควบคุมยาสูบในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาจึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ลง  เนื่องจากมาตรการควบคุมยาสูบต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการทำกันอย่างจริงจัง  ส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2552 ถึง 48,244 คน  และการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของภาระโรคอันดับที่สองของคนไทยรองจากสุราที่เป็นอันดับหนึ่ง 

การเคลื่อนไหวของสมาคมชาวไร่ยาสูบ  จึงเป็นการบ่งบอกถึงความละโมบที่ต้องการขายสินค้าของตนให้มากขึ้น  โดยไม่คำนึงถึงชีวิตคนไทยที่จะต้องตายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่             โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-979

ที่มา-Press Releaseศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โดย SIAM1932

 

กลับไปที่ www.oknation.net