วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดอกไม้หลากสีที่พุทธคยา


        เมื่อคราวที่มีโอกาสไปแสวงบุญที่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย    อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีชาวพุทธจากนานาชาติมาแสวงบุญ    มีการแสดงความเคารพหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในรูปแบบความศรัทธาของตน   ถึงแม้ทุกคนมาจากคนละประเทศต่างนิกาย  แต่ทุกคนก็ไม่แสดงถึงความแตกแยกหรือรังเกียจกันเลย....อันเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง มองจากอีกฝั่งของแม่น้ำเนรัญชราอันเหือดแห้ง เป็นไปตามกฏอนิจจัง จนชาวบ้านสามารถลงไปเดินได้ร้านขายของที่ระลึกบริเวณทางเข้า


พุทธวัชรยานแบบอย่างทิเบต

 
กราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์

พุทธศาสนิกชนชาวไทยทำประทักษิณาเวียน ๓ รอบพร้อมสวดมนต์บทพุทธคุณ

คุณยายจากเมืองไทย ปิติที่ได้มาเยือน

พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาฟังธรรมจากพระสงฆ์ในบริเวณนั้นชาวพุทธจากพม่า
 ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

สาวน้อยชาวภูฏานคอยเก็บใบศรีมหาโพธิ์ที่ล่วงหล่น   และตอนนี้ก็กำลังขอแบ่งปันใบศรีมหาโพธิ์จากพระสงฆ์ไทย  เพื่อนำไปเป็นสิ่งมงคล   เธอมากับครอบครัวและพี่ชายที่บวชเป็นลามะ
ลามะน้อย
อีกหนึ่งกำลังที่จะจรรโลงพระศาสนาไว้
พระพุทธเมตตาประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา


ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net