วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหกรรมลานโพธิ์..งานวัดลอยฟ้า พารากอนมหกรรมลานโพธิ์..งานวัดลอยฟ้า..พารากอน

      ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  อย่าลืมแวะไปร่วมกิจกรรม..มหกรรมลานโพธิ์ งานวัดลอยฟ้า  ที่ ชั้น ๕ สยามพารากอน เพื่อร่วมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม  ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมกิจกรรม ที่จำลองงานวัด มาไว้บนห้าง มีเทสกาลงานวัดแบบชาวพุทธ  ตื่นตา ตื่นใจ กับกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้ธรรมะ ผ่านกิจกรรมและการละเล่นต่างๆที่สนุกสนานและน่าสนใจ ในวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระพุทธเจ้า ถือเป็นวาระมงคลที่ชาวไทย จะได้ร่วมกันส่งเสริมการศึกาาปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรม ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้และเผยแผ่ธรรม สืบมาจนวันนี้  และประเทศไทย เป็นศูนย์กลางะรัพุทธศาสนาของโลกเทศกาลพุทธลีลา..มหกรรมลานโพธื์ ตอนงานวัดลอยฟ้า ..หมายถึง งานเทศกาลที่มีลีลาท่าทีอย่างชาวพุทธ ผู้ใฝ่รู้และตื่นตัวเพื่อการบรรลุซึ่งความเบิกบาน สงบเย็น และเป็นประโยชน์ ในรูปแบบของ งานวัด งานวัดลอยฟ้า..ที่สยามพารากอน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ลองปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของภาคีองค์กรชาวพุทธกว่า ๑๐๐ กลุ่มองค์กร ที่มาร่วมคิดค้นพัฒนา ทั้งในรูปนิทรรศการ การแสดง บรรยาย  ชม และฟัง ทดลองปฏิบัติ ทำสมาธิภาวนา และธรรมนันทนาการต่างๆ  


  กิจกรรม ในมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ การให้ความรู้ทางด้านหลักธรรม , กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติภาวนา,  กิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญทาน และส่งเสริมความสนใจ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา   ชมนิทรรศการ ชุด พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร  และเรานำมาใช้ในชีวิตได้อย่างไร....ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ๕ จังหวะชีวิตที่พลิกผันของพระพุทธองค์ ,  การนำสิ่งพระองค์ตรัสรู้มาอบรมสั่งสอน มาเผยแผ่ ว่า ทรงตรัสรู้อะไร  แล้วจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร   รอยแรกพระพุทธศาสนาในอุษาคเนย์และประเทศไทย แล้วสถาปนาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกอย่างไร ,  บูชาสุดยอดจอมเจดีย์  พุทธปฏิมา  บูรพาจารย์ และคาถาธรรมครั้งโบราณจาก ๔ ภาคทั่วไทย  เวทีธรรม  การอภิปราย  เสวนา ในหัวข้อสำคัญต่างๆ เช่น  รอยแรกพระพุทธศาสนาในอุษาคเนย์ และประเทศไทย  

                          

  พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร  , แล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร .....


ฝรั่งมองพุทธไทย , นี่หรือเมืองพุทธกับชีวิตที่ปกติ , สวดชาตินี้ดีกว่ารอชาติหน้า , เสวนาความตายออกแบบได้ , พ่อ แม่ ครู ผู้แสดงโลก  และโรงเรียนวิถีพุทธ New Heart  New World  โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง ,  Simply Living เป็นอยู่อย่างง่าย เป็นอยู่อย่างไร  

 

ลานกิจกรรม ธรรมนันทนาการ...,การนำเสนอและเข้าถึงธรรม อีกแนวหนึ่งของคนรุ่นใหม่ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงดนตรีมีธรรม , ละคร  ดูเป็นก็เห็นธรรม ,  Workshop ลงมือทำให้เข้าใจ


ภาคีและแนวทางขับเคลื่อน ..โดยความร่วมมือ จากภาคีที่สนับสนุน การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม อขงพระพุทธเจ้า  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๕  มีการสวดมนต์ข้ามปี และ กิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา และช่วงเทศกาลสำคัญๆของชาวพุทธ  ในงานมีนิทรรศการการศึกษาเรียนรู้และการปฎิบัติธรรมต่างๆ , ซุ้มหนังสือธรรมะ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ , ซุ้มไอที ไอธรรม สื่อธรรมนำสมัย เช่น  App เที่ยวไทยให้ถึงธรรม , App BIA Meditation , App กาลานุกรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ แสดงประวัติพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลกในลักษณะไทม์ไลน์ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกชมพูทวีป ในรูปแบบดิจิตอล ภาพ เสียงและคลิปวิดีโอประกอบ ,  E-Book  หนังสือธรรมะ ของ ท่านพุทธทาส ,ท่านปัญญานันทะภิกขุ , ท่าน ป.อ.ปยุตโต  ฯลฯ


  จัดโดย  ภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ เพื่อพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี  กว่า ๑๐๐ องค์กร  และมี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  เป็น อาสาประสานการจัดงาน  

       **

โดย คนดีมีวินัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net