วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โอบขุนเขาต้นน้ำเพื่ออ้อมกอดของธรรมชาติ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการมอบฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นโครงการโอบขุนเขาต้นน้ำเพื่ออ้อมกอดของธรรมชาติ กลมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ฝายน้ำล้นตามธรรมชาติในพระราชดำริโดยท่านรองอธิปบดี (DSI) ในพื้นที่บ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีการดำเนินการโดยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ เพื่อรักษาสภาพของระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ ในขณะเดียวกันห่างจากบริเวณการจัดงานประมาณ 200 เมตร ได้มีการสำรวจแร่ในพ้ืนที่โดยบริษัทสัมปทานแร่แห่งหนึ่

โดย กวีแสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net