วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานอินขิล "ใส่ขันดอก"ทำบุญเมืองเชียงใหม่

โดยความรู้สึกของตัวเองดูเหมือนว่า เราเพิ่งจะเขียนเรื่องงานบุญนี้ไปไม่นาน
มานี้เอง...เออ.มันเวียนมาครบปีพอดีแล้วครับ ของงานประเพณีใส่ขันดอก...
ในงานเข้าอินทขิล หรือ"เสาหลักเมืองเชียงใหม่" ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารย์
ที่นับว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เพื่อบูชาคาระวะแด่
เสาหลักเมือง พระเสื้อเมือง-ทรงเมือง ที่ปกปักรักษาให้ความร่มเย็นเป็นสุข
แด่ชาวเมืองเชียงใหม่ผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้ว...

ในทุกๆ ปี ชาวเชียงใหม่จะมีการทำพิธีสักการบูชา “เสาอินทขิล” หรือ
“เสาหลักเมือง” โดยจะเริ่มต้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า..
 “วันเข้าอินทขิล” และจะมีไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า
“วันออกอินทขิล” (เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก โดยนับเดือนตามปีปฏิทิน-
แบบล้านนา) เป็นระยะเวลา 7 วัน เริ่มมาแต่วันที่ 18 - 23 เดือนนี้

เดิมเสาอินทขิลประดิษฐานอยู่ ณ วัดสะดือเมือง หรือวัดอินทขิลกลางเวียง
เชียงใหม่ ตามตำนานกล่าวว่า เสาอินทขิลเดิมนั้นหล่อด้วยโลหะ จนกระทั่งสมัย
พระเจ้ากาวิละ ราวปี พ.ศ. 2343 ได้ย้ายเสาอินทขิลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง
โดยบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เป็นเสาปูนปั้นติดกระจกสี บนเสาเป็นบุษบก
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และทำพิธีบวงสรวงเป็นประเพณีสืบกันมา
 
การใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลนี้มีถึง 28 พานใหญ่ นับว่าเป็นการบูชา
พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และยังมีขันดอกไม้บูชาท้าวทั้งสี่ คือ ท้าวจตุโลกบาล
อีก 1 ที่ บูชารอบ ๆ เสาอินทขิล 8 แห่ง บูชาพระฤาษี 1 แห่ง บูชาตาปะขาว
ลั้วะ 1 แห่ง บูชาต้นไม้ยาง 1 แห่ง กุมภัณฑ์ 2 ตน ตนละแห่ง บูชาพระ-
สังกัจจาย 2 แห่ง บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง 1 แห่ง เสร็จจากใส่บาตรดอกไม้
และบูชาดังกล่าวแล้ว ก็ไปสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า เพื่อขอบันดาลให้ฝนตกตลอดฤดู และบูชาพระอัฎฐารสภายในพระวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคล
กับตนและครอบครัว
มีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลา-
อาหารอุดมสมบูรณ์  และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ดังนั้น ในประเพณีบูชาเสาอินทขิล
จึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาล
ห้เกิดฝนตก แห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ และนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง
เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ และสรงน้ำ
วันสุดท้ายหลังจากเสร็จพิธีใส่ขันดอก แล้ว ทางเทศบาลร่วมกับจังหวัด
ก็จะได้มีงานทำบุญเมือง โดยจัดปรำพิธีทุกแจ่งคู ประตูเมืองเชียงใหม่
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตราหารให้ชาวเมืองเชียงใหม่
ได้ร่วมทำบุญอีกครั้งหนึ่ง.  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net