วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เดินเดี่ยว "เที่ยวน่าน" :: "ชุธาตุ..... เมืองน่าน" สง่างาม "หอไตร" ในวัดหัวข่วง


ออกจากวัดช้างค้ำวรวิหารมาไม่ไกล ก็พบกับวัดหัวข่วงซึ่งเป็นวัดที่ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน ฝีมือประณีตงดงาม พบเพียงหลักฐานว่าได้รับการบูรณะในราว พ.ศ. ๒๔๒๕  โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน และต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ในสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองน่าน องค์สุดท้าย 

พระประธานภายในพระอุโบสถ

ลวดลายสวยงามของเพดานดาวในพระอุโบสถ

มีวิหารเป็นอาคารทรงจั่วที่สวยงาม  เด่นที่หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปพรรณพฤกษา อย่างประณีต ซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับลายปูนปั้นรูปใบผักกาด   อันเป็นศิลปะแบบตะวันตก  เป็นวิหารผีมือช่างเมืองน่าน ที่มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง นอกจากนี้ในวัดยังมีหอไตรเก่าลักษณะน่าชมคล้ายวิหาร  แต่มีขนาดเล็กและทรงสูง หน้าบันและฝาชั้นบน ประดับลายแกะสลักสวยงาม  ตั้งอยู่ใกล้องค์เจดีย์

พระพุทธรูปใหญ่น้อยบนฐานพระประธาน

ภาพจิตกรรมด้านหลังพระประธาน

รูปปั้นพระผู้ใหญ่

เจดีย์วัดหัวข่วง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงประสาท หรือเรือนทอง อิทธิพลศิลปะล้านนา ฐานล่างทำเป็นหน้ากระดานสี่เหลี่ยม รับฐานบัวลูกแก้ว ๒ ชั้น มีชั้นหน้ากระดานคั่นกลาง ฐานบัวลูกแก้วชั้นบน ย่อเก็จรับกับเรือนธาตุไปจรดชั้นบัวถลาใต้องค์ระฆัง

ธรรมาศย์

ภาพวาดที่บานประตูพระอุโบสถ

ส่วนเรือนธาตุมีซุ้มจรนัมด้านละซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ที่มุมผนังทั้งสองข้าง ปั้นเป็นรูปเทวดาทรงเครื่องยืนพนมมือ เหนือชั้นอัสดงตอนสุดเรือนธาตุเป็นชั้นบัวถลาซ้อนกัน ๓ ชั้น องค์ระฆัง มีขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์

เทพนมที่เลือนลางเหลือเกิน

ลักษณะของรูปทรง โดยส่วนรวมคล้ายกับเจดีย์วัดโลกโมลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นระหว่าง รัชกาลพระเมืองเกษเกล้า รวม พ.ศ. ๒๐๗๑ แต่สวนฐานล่าง และชั้นบัวถลาของเจดีย์นี้ยึดสูงขึ้น ทำให้มีลักษณะเรียวสูงกว่า แสดงถึงพัฒนาการ ทรงรูปแบบที่ช่างเมืองน่าน ดัดแปลงนำมาใช้ในระยะหลัง ซึ่งคงมีอายุไม่เก่าไปกว่าครึ่งแรก ของพุทธศตวรรษที่ ๒๒

หน้าบันพระอุโบสถแบบลานนา

พระอุโบสถ

ภายในวัดไม่ได้กว้างขวางอะไรมากนัก แต่ก็จัดเป็นวัดที่สวยงาม และมีทัศนียภาพ เหมาะแก่การพักผ่อน ต้นไม้นานาพันธุ์ที่ทางวัดปลูกประดับไว้มากมาย อีกทั้งได้มีการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดเสียใหม่จนหน้ามอง

พระพุทธรูปที่ตั้งไว้ในต้นไทร

ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะต้องการรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่จะเสด็จมาที่นี่ในวันรุ่งขึ้น สิ่งที่สะดุดตานอกจากองค์พระธาตุ และหอไตร  เห็นจะได้แก่ ต้นสาละ ที่ออกดอกบานสะพรั่ง อีกทั้งศาลเพียงตาที่ตั้งเครื่องบูชาไว้ที่มุมวัด ฉันเดินชมได้สักพัก ก็ต้องขอตัวออกเดินทางไปยังวัดต่อไป ที่ยังเหลืออีกหลายวัดในวันนี้

หอไตร

กุฏีเจ้าอาวาส

ซุ้มลายหน้าต่างพระอุโบสถ

ลวดลายบนหอไตร

พระธาตุเจดีย์

เครื่องเซ่นศาลเพียงตาที่มุมวัด

ซ้มหน้าต่าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

รวม Link "เดินเดี่ยวเที่ยวน่าน" เที่ยววัดในจังหวัดน่าน
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2012/05/19/entry-1


โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net