วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นี่ไง ดูกันชัดๆ! หน้าตา พ.ร.บ.ปรองดองของเป็ดเหลิม ที่กำลังจะเข้าสภา 30พ.ค.นี้ ทักษิณจะได้กลับบ้านแล้ว พี่น้องชาวไทยพร้อมต้อนรับทักษิณหรือยัง?


นี่ไง ดูกันชัดๆ! หน้าตา พ.ร.บ. ปรองดองของเป็ดเหลิม ที่กำลังจะเข้าสภา 30 พ.ค.นี้
ทักษิณ จะได้กลับบ้านแล้ว พี่น้องชาวไทย พร้อมต้อนรับทักษิณหรือยัง ?
.
.
.
.
.


จากเฟสบุ๊ค คุณคำนูณ สิทธิสมาน

ดูภาพขยายมาตรา ๔ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับแล้ว

ถ้าผู้กระทำการตามมาตรา ๓

อยู่ในระหว่างการสอบสวน ให้ผู้มีอำนาจสอบสวนระงับการสอบสวนผู้นั้น


ถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง ให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระงับการฟ้อง หรือให้ถอนฟ้อง

ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ให้ศาลมีคำสั่ง
 จำหน่ายคดี

ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด

ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่
ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้นถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษา

ว่าได้กระทำความผิด


โดย เขียดขาคำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net