วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกภาษาเหนือ ประสาชาวบ้าน ภาค 1 - บ่าแก้วเก้อเว่อ และ บ่าแก้วโค่งโล่ง


บันทึกภาษาเหนือ ประสาชาวบ้าน ภาค 1

บ่าแก้วเก้อเว่อ และ บ่าแก้วโค่งโล่ง

**

"บ่าแก้วโค่งโล่ง" แปลว่า นายแก้ว (ชื่อคน) ทำกะละมังหรือภาชนะหล่นลงพื้น แล้วหมุนเคว้งเป็นวง เสียงดัง "โค่งโล่งๆๆ" เป็นประจำ จนได้รับฉายาว่า "บ่าแก้วโค่งโล่ง" ซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบ มักใช้เป็นคำด่า หมายถึง คนซุ่มซ่าม

 "บ่าแก้วเก้อเว่อ" บ่าแก้ว เป็นนามสมมติ (ชื่อนี้มักโดนประจำ โดยเฉพาะเรื่องไม่ดี) ส่วน...เก้อเว่อ แปลว่า เหรอหรา เอ๋อ หรือทำอะไรไม่ถูก มักใช้เป็นคำด่า หมายถึง คนไม่เต็ม เหวอ ซื่อบื้อๆ หน่อย

ทั้ง "บ่าแก้วเก้อเว่อ" และ "บ่าแก้วโค่งโล่ง" คนมักใช้สลับกันอยู่บ่อยๆ ไม่ตรงกับอากัปกริยาของผู้ถูกด่านัก เพราะมิได้ตีความหมาย แต่โดยรวมสองคำนี้ มักใช้ด่าคู่กัน หรือร่วมกันเป็นชุดต่อเนื่อง (Combo Set)

 

โดย หน่อไม้ไร่

 

กลับไปที่ www.oknation.net