วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความโกรธ


            ลักษณะของความโกรธ    ถ้าในลักษณะน้อยๆ  เราเรียกว่า   ขัดใจ เช่นหงุดหงิด  กระทบ   กระทั่งแห่งจิตที่มันมีความโกรธในอันดับน้อย  อันดับต่ำ บาลีเรียกว่า   "ปฏิฆะ"  ถ้าโกรธเต็มตามความหมาย บันดาลโทสะ  งุ่นง่าน บาลี เรียก  "โกธะ"  ถ้าถึงกับว่าผูกโกรธไว้  เป็นความอาฆาต  พยามบาทจองเวร  อย่างนี้ บาลีเรียกว่า  "อุปนาหะ"

 
       ความโกรธนี้มันผิดธรรมชาติ  ทั้งร่างกายและจิตใจ  มันเผาให้ร้อนเหมือนกับไฟ  ความไม่โกรธนั้นมันเป็นธรรมชาติ  มันสงบเย็นเหมือนกับน้ำ  เหมือนกับทะเลที่ไม่มีคลื่น

        ที่ผูกโกรธไว้นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย  มันสุมเผาตัวเอง  คนอื่นหรือคู่เวรกันไม่รู้สึกอะไรก็ได้  แต่ผู้ที่อาฆาตหรือจองเวรนี้  มันเหมือนกับทำลายตัวเองอยู่เรื่อยไป

                                                                           พุทธทาสภิกขุ
ที่มา ธรรมานุกรม ธรรมโฆษณ์
  
ขอบคุณ การ์ตูนธรรมะจาก www.budpege.com

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net