วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถานีรถไฟโบราณเชียงใหม่-จนถึงวันนี้

แม้ชีวิตจะไม่ใช่คนเมืองเชียงใหม่ แต่ก็ได้เกิดและอยู่เมืองนี้มาแต่เล็กแต่น้อย
ว่ากันไปก็แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว โตมาก็รู้จักและเห็นสถานีรถไฟเชียงใหม่
พ่อก็เคยเล่าให้ฟังว่า "มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่กองทัพพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิด"
เพื่อตัดเส้นทางคมนาคมของญี่ปุ่น เมื่อประมาณปี 2486 จนต้องสร้างบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง
ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็แสดงว่าเป็นสถานที่โบราณนานนับของเมืองเชียงใหม่
 สถานีรถไฟเชียงใหม่ก่อสร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่มีหลักฐานถึงผู้ออกแบบ
ซึ่งปรากฏในหนังสือวารสารรถไฟ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2511
มีภาพสถานีรถไฟเชียงใหม่เต็ม 2 หน้า และมีคำบรรยายภาพว่า "สถานีเชียงใหม่"
คุณถาวร บุณยเกตุ สถานปนิกให้เรียกว่า แบบไทยเหนือ เพื่อรับกับภูมิประเทศและ
บรรยากาศของภาคเหนือออกแบบโดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็น ครฟ.รับราชการในกรมรถไฟเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน
(คือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2481)

ทางรถไฟสายเหนือ แยกออกจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีรถไฟ
ชุมทางบ้านภาชี ผ่านจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ (อำเภอเด่นชัย) จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และ
สุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 751 กิโลเมตร

จากประวัติ์ของการรถไฟประเทศไทยประมวลได้ว่า..
สถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2493 ทั้งสถานีเชียงใหม่และสถานีธนบุรี
มีจุดเด่นคือ "หอนาฬิกา" จึงสันนิษฐานได้ว่าสถานีเชียงใหม่คงจะสร้างขึ้นในระยะเวลา
ใกล้เคียงกับสถานีธนบุรี คือ ปี พ.ศ. 2493 หรือห่างกันเล็กน้อย เพราะภาพการ์ตูนในวารสารรถไฟ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ก็มีภาพของสถานีเชียงใหม่ปรากฏอยู่ด้วย

ถึงวันนี้สถานีรถไฟเชียงใหม่ก็มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีตามหลักฐาน
และ หลังการสร้างใหม่จากหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วมีอายุ 62 ปี
ก็ยังใช้งานกันอยู่ กำลังรอโครงการใหม่ของรถไฟรางคู่ ความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นใหม่
อาจจะเป็นรัฐบาลนี้ ชีวิตเรายังจะได้ทันเห็นไม๊..เนี่ย....
  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net