วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน หนุนฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา


นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ รับมอบเช็คเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย จำนวน 300, 000 บาท จากนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ รับมอบเช็คเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย จำนวน 300, 000 บาท จากนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ห้องประชุม 5 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายณรงค์ ศศิธร อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะัวันออกกลาง และแอฟริกา นายชยพันธ์ บำรุงพงศ์ รองอธิบดีฯ นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ อัครราชทูต และนายสุวิทย์ อินทรเฉลิม รองประธานธนาคารกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เข้าร่วมในพิธีรับมอบเช็คดังกล่าว 


       รัฐบาลอินเดียได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำอีกครั้งหนึ่ง และได้เชิญชวนมิตรประเทศ และประเทศที่นับถือพุทธศาสนาให้การสนับสนุนโครงการ


       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนาลันทาเคยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่ใกล้เมืองปัตนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร ซึ่งรัฐบาลอินเดียถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกแห่งแรกของอินเดีย


       รัฐบาลไทยมีนโยบายให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรี (น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2555 เป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงเยาวชนและนักศึกษาของไทย-อินเดียต่อไปในอนาคต


       กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญชวนภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ในการร่วมบริจาคสมทบช่วยเหลือโครงการฯ โดยได้เปิดบัญชีเงินฝาก ในบัญชีชื่อ “กองทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย” ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 002-6-18813-9 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จะนำไปมอบให้มหาวิทยาลัยนาลันทา เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน “Thailand Fund for Nalanda University Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religion “ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากไทยหรืออินเดียหรือชาติอื่น ในสาขาพุทธศาสนา ปรัชญา และศาสนาเปรียบเทียบต่อไป

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net