วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสม.ภาคเหนือ จัดอบรมทำสารคดีแก่ผู้นำชุมชนมุสลิม


  สสม.ภาคเหนือ จัดอบรมทำสารคดีแก่ผู้นำชุมชนมุสลิม

ยยย

    เมื่อวันทที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ประสานงานภาคเหนือฯ  ร่วมกับ
  สื่อมวลชนเสียงสันติ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน โครงการฝึกอบรมการผลิตสารคดีวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา ณ.สื่อมวลชนเสียงสันติ เชียงใหม่ ( Voice of Peace )เลขที่ 27/18 ถนนหนองประทีป  ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เทคนิคด้านการผลิตสารคดีและ  พัฒนาเสริมสร้างขยายเครือข่ายในการผลิตสื่อทำพันธกิจร่วมกันในการช่วยเหลือสร้างสรรสังคมมุสลิมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร นำเสนอ สู่สาธารณชนผ่านสื่อออนไลน  

        การพัฒนาสื่อของหน่วยงานและองค์กรมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  สื่อจึงเป็นเครื่องมือสื่อกลางที่สำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันใช้เป็นแหล่งความรู้,ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ และยังสามารถนำสื่อมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่อไป ทั้งนีความสำเร็จของงานจะสำเร็จไปไม่ได้ ขอขอบคุณ โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี ๕๒-๕๕ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ที่สนับสนุน การจัดโครงการในคร้้งนี้

   ภาพบรรยากาศ

oo

ยยย

ooooo

oo

oo

ooo

oo


คลิกชม
ผลงานสารคดีของ ผู้นำชุมชนมุสลิม ในโครงการอบรมทำสารคดี สสม.เหนือ


ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย  สสม.

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net