วันที่ พุธ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำนานชาวผู้ไท (ภูไท) (อีกข้อมูลหนึ่ง...ของชนเผ่าผู้ไท) ***


ตำนานชาวผู้ไท (ภูไท)
(อีกข้อมูลหนึ่ง...ของชนเผ่าผู้ไท)

เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาถึงการกำเนิดของชาวผู้ไท(ภูไท)ว่า เกิดจากเทพสามีภรรยา 5 คู่ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน เมื่อหมดอายุบนสวรรค์จึงอธิษฐานจิตเนรมิตน้ำเต้าขึ้นมาเทพทั้ง5 ก็เข้าไปอยู่ในน้ำเต้า น้ำเต้าลอยจากสวรรค์ตกลงมาบนภูเขาน้ำเต้าได้แตกออกจากน้ำเต้าทีละคู่ตามลำดับคือ ข่าและผู้ไทยลาวพุงขาวฮ่อ(จีน)และแกว(ญวน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ 5 เผ่าพันธุ์ในปัจจุบันนี้ (วัน โพธิไสย 2546, สัมภาษณ์) 


ถิ่นกำเนิดของชาวผู้ไท (ภูไท)

สันนิษฐานว่าถิ่นเดิมของชาวผู้ไท (ภูไท) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของมณฑลยูนานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาจึงได้อพยพเข้าไปตั้งอาณาจักรที่ดินแดนสิบสองจุไทย มีเมืองแถงเป็นเมือหลวง เมืองไหล หรือ ไลเจา เป็นเมืองสำคัญรองลงมาและเมืองเล็กเมืองน้อยอีก 10 เมือง รวมเป็น 12 เมือง บริเวณแห่งนี้เป็นตะเข็บรอยต่อของอาณาจักรจีน ญวน ลาว และยังใกล้ชิดกับล้านนาและพม่าอีกด้วยบางครั้งแคว้นสิบสองจุไทยยังเคยตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ดังกล่าวด้วย แคว้นสิบสองจุไทย มีอาณาจักรกว้างขวางมาก ทิศแหนือติดกับฮุนหนำของจีนทิศตะวันออกติดกับแคว้นตังเกี๋ยของญวน ทิศตะวันตกติดกับสิบสองปันนาซึ่งขึ้นกับพม่า ทิศใต้ติดต่อกับศรีสัตนาคนหุตหรือล้านช้าง จากการที่มีดินแดนติดต่อกับหลายอาณาจักร ทำให้อาณาจักรต่างๆ เหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลต่อกับแคว้นสิบสองจุไทยแล้วแต่ว่าช่วงนั้นใครจะมีกำลังเข้มแข็งกว่ากัน บรรดาอาณาจักรดังกล่าวแล้ว ล้านช้างจะมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ญวนและจีน แคว้นสิบสองจุไทยต้องส่งเครื่องราบรรณาถวาย 3 ชาตินี้ จนได้ชื่อว่า "เมืองสามฝ่ายฟ้า" หรือ "เมืองสามส่วยฟ้า" เมืองแถง ซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ใกล้ชิดกับลาว จึงถือธรรมเนียมแบบลาว เรียกตนเองว่า "ผู้ไทยดำ" ส่วนเมืองไลตั้งอยู่ติดไปทางจีนก็ถือธรรมเนียมแบบจีน เรียกตนเองว่า "ผู้ไทขาว" ผู้ไทดำกับผู้ไทขาวนั้นพูดภาษาเดียวกัน ต่างกันตรงที่เวลาไปงานศพ ผู้ไทดำจแต่งชุดสีดำตามธรรมเนียมลาว ส่วนผู้ไทขาวจะแต่งหรือไว้ทุกข์ด้วยสีขาว ตามธรรมเนียมของจีน (สุนทร ภูศรีฐาน, ม.ป.ป., 8) 


การตั้งถิ่นฐานของชนชาวผู้ไทในประเทศไทย

ชาวผู้ไทได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ในรัชสมัยของพระเจ้าธนบุรีราวในปี พ.ศ. 2321 โดยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดฯ ให้เจ้พระยาจักรกรี เป็นแม่ทัพไปตีเมืองเมืองล้านช้าง แล้วกวาดต้อนชาวผู้ไทยมาอยู่แถบภาคกลางของประเทศไทย คือ อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทดแทนคนไทยที่ถูกพม่ากวาดต้อนไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา จนต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ และได้กวาดต้อนครอบครัวของชาวผู้ไทยจากเมืองต่างๆ ในประเทศลาวที่เมืองวัง เมืองคำม่วนเมืองมหาชัย ให้เข้ามาอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย โดยให้อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม โปรดให้ตั้งบ้านเมืองขึ้นปกครองต่อกันมา เป็นเมืองใหญ่ๆ ที่มีชาวผู้ไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คือ เมืองเรณูนคร เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองคำชะอี และเมืองพรรณนานิคม นอกจากนั้นก็กระจัดกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ คือ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และอุดรธานี (ถวิล เกสรราช, 2512, 1-3) 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากhttp://www.baanmaha.com/community/thread4918.html)

โดย PhutaiKaowong

 

กลับไปที่ www.oknation.net