วันที่ อังคาร มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

.... มีชัย ฤชุพันธุ์ชี้ คำวินิจฉัยศาลรธน.ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา ครม. ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ....


(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต)

.... มีชัย ฤชุพันธุ์ชี้ คำวินิจฉัยศาลรธน.ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา ครม. ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ....

หมายเหตุบลอกเกอร์

กำลังเป็นเรื่องที่ทั้งร้อน และ แรง สำหรับประเด็นซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณารับคำร้องที่ระบุว่า ได้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลทำให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พร้อมกันนี้  ศาลได้มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร แจ้งรัฐสภารอการดำเนินเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย
เมื่อข่าวนี้ปรากฏออกมา กลุ่มคนที่มุ่งผลักดัน จะหักดิบเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้โดยไว ก็แสดงอาการโกรธกริ้ว
เริ่มแต่แกนนำ นปช. นช.แม้ววลากยาวมาจนถึงพลพรรคเพื่อไทย และ กลุ่มอาจารย์นักกฎหมายทั้งหลาย
ประเด็นที่มีการกล่าวโจมตีกันมากก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญไปก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติหรือไม่ 

ซึ่งเรื่องนี้จขบ.เข้าใจว่ามีอยู่สองขั้นตอน
ขั้นตอนแรก ก็คือขั้นตอนฟังคำชี้แจงจากผู้ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นที่ชัดเจนว่า การแก้ไขดังกล่าวเข้าข่าย การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลทำให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ตามที่ถูกร้องมาหรือไม่
เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟังคำชี้แจงดังกล่าว ศาลจึงจำเป็นต้องสั่งให้สภารอการดำเนินเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย
สำหรับขั้นตอนที่สอง คือการวินิจฉัยของศาล ภายหลังจากฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว ว่า การพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำอยู่นี้ มีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หรือไม่ 
ดังนั้น การที่ศาลสั่งให้สภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญในเบื้องต้นนี้ จึงชอบด้วยเหตุผล เพราะหากปล่อยให้สภาฯดันทุรังโหวตวาระสามต่อไป ขณะที่การฟังคำชี้แจงยังไม่จบสิ้น ก็จะยิ่งสร้างเรื่อง ขยายปัญหาให้สลับซับซ้อนบานปลายมากยิ่งขึ้น

วันนี้ จขบ. ขอนำข่าวสั้น จากมติชน ที่นักกฎหมายอย่างคุณมีชัย ฤชุพันธุ์ตอบไว้ในเวบไซต์ของตน เพื่อพิจารณาอ่านประกอบ
พร้อมคำถามสำคัญ ซึ่งจขบ. และคนส่วนใหญ่สงสัยกันมาก ว่าทำไมจะต้องเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างเร่งด่วนเช่นนี้ ทั้งที่มีปัญหาเร่งร้อนอื่นๆ ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
หรือ ...ที่จริงแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ มีเจตนารมณ์อื่นที่แอบแฝงอยู่

๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภา  ได้มีผู้ใช้นามว่า นักศึกษานิติศาสตร์ ถามปัญหาเรื่อง รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 
 
คำถามระบุว่า ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 68 วรรคสอง ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว
 
ข้อความนี้อาจตีความได้ 2 นัย คือ
 
(1)ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ “เสนอเรื่อง” ให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและ “ยื่นคำร้อง” ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว หรือ
 
(2) ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด “ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้อง” ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
 
มี 7 คนเห็นตาม (1) และ 1 คนเห็นตาม (2)
 
หากจะตีความตามหลักกฎหมายอย่างแท้จริง ควรจะตีความอย่างไรให้ถูกต้องครับ
 
 
นายมีชัย ตอบว่า  เห็นสื่อรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วไม่ใช่หรือ ถ้าได้มีการวินิจฉัยแล้ว ก็คงต้องไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๖ วรรคห้า ที่บัญญัติว่า "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ"
 
มีชัย ฤชุพันธุ์
3 มิถุนายน 2555 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐

โดย ประยูร

 

กลับไปที่ www.oknation.net