วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพลงโลกสัจจธรรม (วงบัวเหลือง)


วง"บัวเหลือง" วงดนตรีธรรมะเพื่อชีวิตเพื่อมวลชน โดยกลุ่มน.ศ.มหิดล ปี พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓


เพลงโลกสัจจธรรม
 
(อ่านกลอนนำ)....
 
โลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้        โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม
จะมองโลกภายนอกมองออกไป        จะมองโลกภายในให้มองตน
 
(ร้องหมู่ชาย-หญิง) ......
 
บินไปในท้องหล้า         ฟากฟ้าแห่งสัจจธรรม  
ความจริงเป็นสิ่งชี้นำ     สู่ความล้ำลึกในดวงใจ       
 
(ชาย)....โลกภายนอกเธอคงรู้                  เรียนอยู่ทุกวันใช่ไหม
            เรียนออกนอกตัวกว้างไกล          แต่ทำไมยังทุกข์เหลือทน
 
(หญิง)...โลกภายในลึกซึ้งอยู่                  เธอรู้อยู่บ้างไหม
            น่าเรียนพากเพียรสนใจ              สิ่งภายในหรือคือสัจจธรรม
 
(ชาย ถาม)...     เอ๊ะ !  สัจจธรรมนั้นอยู่แห่งไหน    ค้นไปจนสุดกำลัง
(หญิง ตอบ)...    สัจจธรรมที่เธอใฝ่หวัง                จะบอกให้ฟังคิดดูให้ดี
                       สัจจะนั่นล่ะความจริง                 เป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปรผัน 
                       ธรรมชาติคือสรรพสิ่งอัน            ที่แปรผันตามเหตุปัจจัย
                       สัจจธรรมนี้คงมีอยู่                   ไม่รู้จักกาลสมัย
                      อยู่ตามธรรมชาติดื่นดาดไป         แต่ทำไมไม่รู้ความจริง
                      เพราะสิ่งนี้มีในตัว                      อย่ามัวค้นออกนอกไกล
                      เข้าซึ้งถึงสัจจ์ภายใน                  สิ้นสงสัยสัจจ์ภายนอกเอง
 
(หมู่ชาย-หญิง)....บินไปให้พ้นหล้า                   ธรรมาส่องชี้นำ
                        นกน้อยบินสู่สัจจธรรม           สู่ความล้ำลึกในชีวี

                                                     
คำร้อง-ทำนอง โดย มุ่งแม่น

 
 "เย ธัมมา เหตุปปะภะวา เตสัง เหตุ ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโธจะ เอวัง
วาที มะหาสะมะโณ"....

ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ
พระตถาคตเจ้าตรัสบอกถึงเหตุ
แห่งธรรมเหล่านั้น
พร้อมทั้งความดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสสอน
อย่างนี้.....โดย กบจ้อย

 

กลับไปที่ www.oknation.net