วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหลวงเสด็จฯ สวนหลวงพระราม 8 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ วันที่ ๙ มิ ย ๒๕๕๕


พายุฝนตกแรง ก่อนพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาถึง

อีกทั้งยังมีลมกรรโชกแรง

เมื่อเวลา  ๑๗.๒๐ น. วันที่ ๙ มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถเข็นพระที่นั่งลงจากที่ประทับชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ เชิงสะพานพระราม ๘  ฝั่งธนบุรี

พสกนิกรของพระองค์ยังคงรอชมพระบารมี

เปียกปอนไปตาม ๆ กัน

การเตรียมความพร้อมระหว่างรอรับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว โดยมี ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้ถวายการเข็นรถเข็นพระที่นั่ง  มีศ.คลีนิค นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลตามเสด็จฯ

ฝนหยุดลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

ตำรวจน้ำคอยอารักษ์ขาในแม่น้ำเจ้าพระยา

เสด็จมาถึงพร้อมเสียงแซ่ซ้องทรงพระเจริญ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘

จากนั้นเวลา ๑๗.๓๗ น. รถยนต์พระที่นั่ง ถึงยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เชิงสะพานพระราม ๘ วงดุริงยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ภริยาผู้ว่าฯกทม.ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นางนันทพร วีรกุลสุนทร ภริยาประธานสภากรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัย แด่สมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถนั่งเสด็จเข้าโถงชั้นล่างของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลและเบิก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  จากนั้น ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภา กทม. ทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัด กทม.ทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ต่อมา ๑๘.๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ชั้นบนโดยลิฟต์ ก่อนเสด็จฯไปยังโต๊ะ ทรงกดปุมไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมรูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทหารกองเกียรติยศ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายพุ่มดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปวางที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายเครื่องทองน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปวางที่หน้าพระบรมราขานุสาวรีย์ฯ ทรงคม (ไหว้) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงวางพุ่มดอกไม้ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงโถงชั้นล่างโดยลิฟต์ ประทับรถนั่งเสด็จเข้าพลับพลาพิธี เมื่อประทับพระราชอาสน์แล้ว เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายเครื่องนมัสการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปวางที่โต๊ะหมู่บูชา ทรงคม(ไหว้)

เจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายเครื่องทองน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคิรนทร์ แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์

จากนั้น เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์  พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร ขึ้นยังธรรมาสน์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายเทียนดูหนังสือเทศน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่หน้าพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายเครื่องทองน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ แทนพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงธรรม ทรงศิล พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร ถวายศิล และถวายพระธรรมเทศนา จบ ลงมานั่งที่อาสนสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงคม(ไหว้)ไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการพระพุทธรูป หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์

จากนั้นเวลา ๑๙.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับยังที่ประทับชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้ารอรับเสด็จฯอยางเนื่องแน่น ต่างโบกธงตราสัญลักษณ์ “ภ.ป.ร.” พร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณ

สำหรับความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร สือเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ ก่อสร้างสะพานพระราม ๘  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนบรมราชชนนี สะพานสมเด็ยพระปิ่นเกล้า ต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนิน

ซึ่งการออกแบบสะพาน กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแนวคิดสำคัญ ๒ ประการ คือ การสร้างสะพานเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยอัญเชิญพระราชลัญจกร ประจำราชกาลที่ ๘ มาเป็นต้นแบบ และการผสานรูปแบบของวิศวกรรมโครงสร้างทางเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสถาปัตยกรรมและศิลปแบบไทย เพื่อให้มีเอกลัษณ์โดดเด่น งดงาม ทันสมัย มั่นคงแข็งแรง กลมกลืนกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอย

การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้าง โดยนำต้นแบบพระบรมรูปมาถอดแบบและขยายขนาดเป็น ๓ เท่าของพระองค์จริง พระอิริยบถทรงยืน ฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพล พระหัตถ์ขวาทรงพระคฑาจอมพล พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงกระบี่ ปั้นหล่อด้วยวัสดุโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๘๗ สังกะสีร้อยละ ๕ ตะกั่วร้อยละ ๕ และดีบุกร้อยละ ๓ รมดำผิวนอกให้มีสีคล้ายเมล็ดมะขามสุก ซึ่งการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ครั้งนี้ นับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น ใช้ระยะเวลาการจัดสร้าง ๑๘ เดือน งบประมาณในส่วนการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ จำนวน ๑๐ ล้านบาท และประดิษฐ์ฐานอยู่ในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘

ในส่วนของสวนหลวงพระราม ๘ ได้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินที่ราชพัสดุบริเวณโรงสุราบางยี่ขันเดิมและที่ดินที่กรุงเทพมหานครเวนคืน เพื่อก่อสร้างสะพานพระราม ๘ นี้พื้นที่รวม ๓๕ ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่า “สวนหลวงพระราม ๘ ” งบค่าก่อสร้างสวนและอาคารประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท และเพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐานคู่กับสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มีความสูงระดับเดียวกับสะพาน เพื่อเป็นการเชิดชูพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้สง่าง่ามสมพระเกียรติ พร้อมทั้งจัดภูมิทัศนโดยรอบเพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และสวนหลวงพระราม ๘ เป็นสถานที่ที่ประชาชนมาสักการะบูขาและพักผ่อนหย่อนใจ

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net