วันที่ อังคาร มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน


ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เพื่อสอบคัดเลือกสำรองไว้บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

1.3 เพศชายและเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจประจำการ

หมดเขตรับสมัคร 2 ก.ค. 55  (ขยายเวลารับสมัครจากเดิมประกาศไว้ 15 มิ.ย. 55)  ฯลฯ

รายละเอียดล่าสุดทั้งหมดตามลิงค์แนบด้านล่าง คลิก

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/carrer/recruit/Pages/secruit.aspx

โดย นายสารถี

 

กลับไปที่ www.oknation.net