วันที่ พุธ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝากประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะการใช้อักษรเบรลล์ให้กับคนพิการทางการเห็นค่ะ


               วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกทักษะการอ่าน เขียน  อักษรเบรลล์สำหรับคนพิการทางการเห็นขึ้น  ในวันที่  2 – 20  กรกฎาคม  2555  ณ วิทยาลัยราชสุดา

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่มีความพิการทางการเห็นที่ยังไม่เคยฝึกทักษะการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้อักษรเบรลล์เพื่อการประกอบอาชีพ  การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยรับสมัครผู้พิการทางการเห็นที่ยังไม่เคยเรียนอักษรเบรลล์มาก่อน  จำนวน 10  คน

               ในการอบรมครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

               สนใจติดต่อ  นางสาวสุปราณี  ศรีสวัสดิ์      คุณสิริพร  พลายแสง

               หน่วยบริการวิชาการด้านคนตาบอดและสายตาเลือนราง 

               วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

               111 หมู่ 6   ถ. พุทธมณฑล สาย 4   ต. ศาลายา   อ. พุทธมณฑล   จ. นครปฐม    73170

 

โทร  0-2889-5315 ถึง 9  ต่อ 126-151-152  ในวัน เวลา ราชการ

โดย พูพู

 

กลับไปที่ www.oknation.net