วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน/เวลาและสถานที่สอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 3


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน/เวลาและสถานที่สอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2555เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3
 
โปรดทราบ
1.สถานที่สอบ คือ กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานคร อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 11
2.การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
3.ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
4.เตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางมาแสดงก่อนเข้าสอบ
5.ไม่ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ในการทำข้อสอบทั้งสิ้น
6.ห้ามนำตำรา เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
7.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรู้วัน เวลา และสถานที่สอบ ด้วยตนเอง
 
เวลาสอบ ในวันสอบจะแบ่งเป็นการสอบ 2 ช่วง คือ (ตามประกาศกำหนด)
รอบที่ 1  สอบเวลา 9.30 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 8.30 น.
รอบที่ 2  สอบเวลา 11.50 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 10.50 น.
 
ข้อควรระวัง
1.ต้องมาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศฯ เท่านั้น
2.ไม่มาสอบตามวันที่กำหนดในประกาศฯ ไม่สามารถขอสอบในวันอื่นได้
3.มาสอบผิดวัน ผิดเวลา ผิดสถานที่ และเลยกำหนดวันและเวลาสอบตามที่กำหนดในประกาศฯ มาแล้ว อันเนื่องจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่ในทุกกรณี ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ขอสอบใหม่ได้
 
ข้อสังเกตุ จะมีการสับเปลี่ยน วันและเวลา ของผู้สมัคร ผู้สมัครหมายเลขสอบติดกัน แต่อาจจะไม่ได้สอบวันและเวลาเดียวกัน
 
โปรดระวัง บุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีได้ โดยมีการเรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่ง เป็นค่าดำเนินการ ขอแจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำให้ท่านสอบผ่านได้ ท่านจะสูญเสียเงิน หรือถ้าหากมีบุคคลใด ๆ ที่สามารถช่วยให้ท่านสอบผ่านได้จริง ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ท่านอาจจะถูกตรวจสอบ และถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตการสอบได้ หากมีเบาะแส โปรดแจ้ง ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี โทร 02-245-6716 และ 02-245-9429 เพื่อความเป็นธรรมของสังคม
 

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net