วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความจริงค่อยๆ กระจ่าง


"""" ค ว า ม จ ริ ง ค่อยๆ กระจ่าง """"

...จากการเดินทางเพื่อปักธง
บอกทาง "แม่นตรง" นกหลงป่า
พบนกมิใช่น้อยคล้อยเมฆา
หาทางกลับวนามิพบเจอ

...เด็กยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวนมาก
ทั้งไม่รักการอ่าน คิดไม่เป็น ตกเป็นเหยื่อกระแสธารบริโภค
ตื้นเขินและฉาบฉวยกับการใช้ชีวิต
เป็นภาพสะท้อนการหลอมปั้นและความเป็นเช่นนั้น
ของครู พ่อแม่ และผู้ใหญ่รอบกายของพวกเขา

...ครูจำนวนมากก็ยังคงเป็นแค่ผู้เปิดหนังสือบอกความรู้ตามตัวอักษร
ไม่ศึกษา "สาระมาตรฐาน" ของหลักสูตรและ "ตัวชี้วัด"
ยังคงซื้อแผนการสอนสำเร็จรูปมากรอกข้อมูล
เพียงเป็นหลักฐานว่ามีแผนการสอน เอาไว้ให้ สมศ.ตรวจ
ไม่สามารถนำพาเด็กให้พัฒนาการเรียนรู้สู่สัมฤทธิผลแท้จริงได้
เป็นภาพสะท้อนความไร้ศักยภาพในการบริหารจัดการ,
กำกับติดตาม และนิเทศส่องทางของ ผอ.โรงเรียน,
ผอ.เขต, เลขาธิการ สพฐ., รมว.ศธ.
ตลอดจนความสะเปะสะปะไร้ทิศทางที่แม่นตรงของนักวิชาการ
ทั้งระดับ สพป., สพม. และ สพฐ.

...เมื่อค้นลึกลงไปว่าเหตุใดฤๅ จึงเป็นไปเช่นนั้น
ก็ได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า
เพราะเธอทั้งหลายมัก "ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก"
ด้วยท่าทีของนักบริหารและนักวิชาการผู้ติดกับดักแห่งทฤษฎี
ที่มักไปหยิบยืมฝรั่งมังค่ามาใช้อย่างพร่าเลือน
ไร้ความเข้าใจแท้จริงในบริบทชีวิตและวิถีสังคม
โดยเฉพาะวิถีทางภาษาและวัฒนธรรม
มิหนำซ้ำยังถ่ายทอดถึงผู้ปฏิบัติแบบใยแมงมุมคลุมเครือ
โดยอาศัยรูปแบบและท่าทีที่ดู "เหมือนว่าใช่"
แต่ผลสัมฤทธิ "โอเน็ต" หาเป็นเช่นนั้นไม่
รวมทั้งปรากฏการณ์แห่ง "จริยปัญญา" ของครูและเด็ก
ก็ "หาใช่ไม่"
การจัดการศึกษายังมิได้เป็นไปอย่างแม่นตรง
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๒๔
และยังไม่สามารถไปถึงปลายทางของเจตนารมณ์
ในมาตรา ๖ และมาตรา ๗

...หยุดหลงทางเถิด
วันนี้ ยังไม่ต้องทำอะไรให้ไกลเกินมากนักหรอก
เพียงแค่
1.เด็กอ่านออกเขียนได้
2.การเรียนการสอนบรรลุสัมฤทธิผล "ตัวชี้วัด"
3.บุคลากรการศึกษาและครูมีศักยภาพตามข้อ 1-2
4.การเรียนการสอนก้าวย่างด้วยพลังแห่งความสุข

กระทำเพียง 4 ข้อนี้ให้ได้ผลแท้จริงก่อน
ก็เพียงพอแล้ว...

...ฉันจึงเดินทางเพื่อบอกทาง
ทางเล็กเล็กค่อยกระจ่างใจเสมอ
เมื่อพบนกที่ใช่อยู่ในเธอ
ป่างดงามล้ำเลอยังรอเรา

---------------
ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ทุ่งสักอาศรม
เสาร์๒๓มิย๕๕

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net