วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ 24 มิถุนา วันอภิวัฒน์ประเทศไทย       ๏ รัฐธรรมนูญก่อตั้ง               กติกา
เพื่อชาติอภิวัฒนา                        ราษฎร์สร้าง 
ประชาธิปไตยประชา                    เป็นใหญ่ 
สิทธิเสมอภาคล้าง                       แหล่งหล้าให้เสมอ ๚ะ

      ๏  อำนาจใดซ่อนเร้น              ลวงพราง
กระชากไทยหลงทาง                    เถื่อนถ้ำ 
มาเถิดประชาวาง                         วันวิวัฒน์ 
ปักหมุดหมายเข้าขย้ำ                   ขย่มให้ริปูสลาย ๚ะ

      ๏ ประชาชนเลือกผู้                เป็นเสียง 
แทนประชาชนเผดียง                   สิทธิ์ได้
กำหนดกฎหมายเพียง                   พอพัฒ-  นาแฮ
อำนาจอยู่ภายใต้                         เที่ยงแท้ธรรมนูญ  ๚ะ

      ๏ อำนาจอื่นอย่าแผ้ว              พานราษฎร์ 
อย่าแอบอิงอำนาจ                       เยาะเย้ย 
อย่าอวดว่าเปรื่องปราด                  กว่าประ-   ชาเฮย 
อำนาจประชานี่เฮ้ย                       เที่ยงแท้สุดเสมอ ๚ะ๛

      ๏ รัฐชาติประกอบด้วย             ประชา-  ชนเฮย  
มีเขตแดนนานา-                          ประเทศอ้าง 
รัฐบาลปกครองพา                        ประเทศพัฒ-  นาแล
อำนาจอธิปไตยสร้าง                     ชาติให้สง่างาม ๚ะ

      ๏ อย่าสู่รู้แอบอ้าง                  ชาตินิยม  หลงแล  
ปลุกรักแดนรักลม                        ทุดท้วยส์ 
อำนาจรัฐคือคม                           อาวุธ   นาพ่อ
อย่าเหยียบย่ำประชาด้วย               ล่มล้างประชาชน ๚ะ

      ๏ ปวงราษฎร์รักทั้งชาติ           ศาสน์, กษัตริย์ 
คือสถาบันประวัติ-                       ศาสตร์สู้ 
ประชาธิปไตยผงาด                     งามสง่า    โลกแฮ 
เมื่อทุกอำนาจรู้                           รับใช้มวลประชา ๚ะ

      ๏ อย่าสู่รู้แอบอ้าง                  สถาบัน  
เหยียบย่ำปวงชนอัน                     คับแค้น 
สู่ตรอกสู่ทางตัน                          ตรอมอก  แลนา 
จักรอัคนีจักแหล้น                        คว่ำฟ้าคว่ำดิน  แลนา ๚ะ

      ๏ เพื่อสังคมแกร่งกล้า            อุดมการ
เพื่ออนาคตลูกหลาน                    อะคร้าว 
เพื่อผาสุกบันดาล                        อิสระ 
เพื่อสิทธิ์ชั้นชนก้าว                      สู่ไร้ชั้นชน ๚ะ

      ๏ จึงประชาร่วมร้อยรัฐ-          ธรรมนูญ
จึงเพื่อประชาพูน-                       สุขพร้อม 
จึงสาปชั่วให้สูญ                         สลายขื่น 
จึงราษฎร์รวมใจน้อม                   ร่างรุ้งเรืองสมัย ๚ะ

      ๏ แปดสิบปีปลูกไม้                มิ่งเมือง
ประชาธิปไตยประเทือง                 ประเทศแล้ว 
ล้มล้มลุกลุกเปลือง                      ใจปราชญ์  ไฉนนา  
มาเถิดประชาแก้ว                        กอบกู้สันติธรรม  ๚ะ

      ๏ สันติธรรมกอปรด้วย             อำนาจ 
ไทยรบมิเคยขลาด                       ต่อสู้ 
เสรีสิทธิ์เสมอราษฎร์                     เรืองอร่าม
อภิวัฒน์ไทยไทยรู้                        เร่งสร้างประเทศไทย ๚ะ๛

ศาลายา - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

โดย ศาลายา

 

กลับไปที่ www.oknation.net