วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 2555


แนวทางสมัครเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2555

แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.บุคคลทั่วไป อายุ 18-30 ปี

2.ตัวแทนจังหวัด

แนะนำการส่งในนามจังหวัดนะค่ะ

1. ส่งใบสมัคร

2. เล่มผลงานพอสังเขป

3. รอประกาศผลวันสัมภาษณ์จากส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

การเตีรยมตัวก่อนไปสัมภาษณ์

1.แฟ้มผลงานกิจกรรมที่ทำมีเท่าไหร่จัดเต็ม

2.ความสามารถิเศษและอุปกรณืทุกอย่างต้องเตรียมไปเอง

3.แฟ้มผลงานตั้งแต่จำความได้ถึงปัจจุบัน

4.ข้อมูลประจำตัวเราเอง แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัวและสถานการณืที่กำลังเกิดขึ้น

5.เดินทางไปสำภาษณ์แต่งกายสุภาพ  สำนักงานอยู่เขตพญาไทย กทม.

โดย กวีแสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net