วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนกวี รุ่น ๗ เปิดแล้ว


โรงเรียนกวี เ ปิ ด แ ล้ ว

ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนชอบเขียนกาพย์กลอน

และได้คิดได้เขียนอยู่เนืองๆ
รวมทั้งคุณเป็นคนชอบอ่านกาพย์กลอน
และได้อ่านได้คิดอยู่สม่ำเสมอ
เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
สำหรับคุณสมบัติของการเข้าร่วมอ่านคิดเขียนเรียนรู้
กับโครงการโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม
ขณะนี้โรงเรียนกวีรุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว
...
โครงการ “โรงเรียนกวี” รุ่นที่ ๗ เปิดการเรียนรู้ระหว่าง ๑๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุ ๑๕-๙๐ ปี ที่มีพื้นฐานการเขียนร้อยกรองและมีประการณ์การอ่านวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์ ร่วมสมัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม เข้าร่วมเรียนรู้การอ่านบทกวี การคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชนและธรรมชาติ สู่ปลายทางสร้างสรรค์บทกวีตามฉันทลักษณ์ที่มีความถนัดเฉพาะตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
...
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเรียนรู้โดยเขียนจดหมายด้วยลายมือ แนะนำตัว เสนอผลงาน เล่าบอกประสบการณ์การอ่าน การเขียน แสดงเจตนาในการสมัครเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง “ครูกานท์” ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้จะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ชีวิตอย่างคนขยันหมั่นเพียร ช่วยกันกวาดถู ดูแลอาคารสถานที่เรียนรู้ ดูแลธรรมชาติ ปิดสัญญาณโทรศัพท์ และงดอบายมุขทุกชนิด
...
ผลการพิจารณารับเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จะแจ้งกลับทางโทรศัพท์ (ตามหมายเลขที่แนบ) และแจ้งทางเฟซบุ๊กของ “ครูกานท์” (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
...
ศิษย์เก่าโครงการเรียนกวี, ครูรากแก้วการอ่าน และ ครูรักเขียน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ทุกคน โดยเขียนจดหมายด้วยลายมือแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับผู้ สมัครอื่นๆ

------------------------------------------------
ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
e-mail : tungsakasome@yahoo.com

 
รูปภาพ : โรงเรียนกวี เ ปิ ด แ ล้ ว

ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนชอบเขียนกาพย์กลอน
และได้คิดได้เขียนอยู่เนืองๆ
รวมทั้งคุณเป็นคนชอบอ่านกาพย์กลอน
และได้อ่านได้คิดอยู่สม่ำเสมอ
เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
สำหรับคุณสมบัติของการเข้าร่วมอ่านคิดเขียนเรียนรู้
กับโครงการโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม
ขณะนี้โรงเรียนกวีรุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว
...
โครงการ “โรงเรียนกวี” รุ่นที่ ๗ เปิดการเรียนรู้ระหว่าง ๑๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุ ๑๕-๙๐ ปี ที่มีพื้นฐานการเขียนร้อยกรองและมีประการณ์การอ่านวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์ร่วมสมัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม เข้าร่วมเรียนรู้การอ่านบทกวี การคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชนและธรรมชาติ สู่ปลายทางสร้างสรรค์บทกวีตามฉันทลักษณ์ที่มีความถนัดเฉพาะตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
...
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเรียนรู้โดยเขียนจดหมายด้วยลายมือ แนะนำตัว เสนอผลงาน เล่าบอกประสบการณ์การอ่าน การเขียน แสดงเจตนาในการสมัครเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง “ครูกานท์” ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้จะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ชีวิตอย่างคนขยันหมั่นเพียร ช่วยกันกวาดถู ดูแลอาคารสถานที่เรียนรู้ ดูแลธรรมชาติ ปิดสัญญาณโทรศัพท์ และงดอบายมุขทุกชนิด
...
ผลการพิจารณารับเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จะแจ้งกลับทางโทรศัพท์ (ตามหมายเลขที่แนบ) และแจ้งทางเฟซบุ๊กของ “ครูกานท์” (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
...
ศิษย์เก่าโครงการเรียนกวี, ครูรากแก้วการอ่าน และ ครูรักเขียน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ทุกคน โดยเขียนจดหมายด้วยลายมือแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับผู้สมัครอื่นๆ

------------------------------------------------
ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
e-mail : tungsakasome@yahoo.com

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net